Instytut Rozwoju Gospodarczego

Informacja sygnalna
Koniunktura w przemyśle przetwórczym znowu się pogorszyła
.
Informacja sygnalna
Poprawa koniunktury w rolnictwie
.
Informacja
„Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii Covid-19” - monografia pokonferencyjna IRG SGH
.
Informacja prasowa
Kwartalne omówienie badań koniunktury IRG SGH

.
Informacja sygnalna
Pogorszenie się koniunktury w handlu
Wartość wskaźnika koniunktury niższa niż zwykle o tej porze
.
Informacja sygnalna
Poprawa koniunktury ogólnogospodarczej
.
Informacja sygnalna
Utrzymuje się dekoniunktura w polskim budownictwie
.
Biurko ikona
Skład osobowy
Mówca i słuchacze ikona
Konferencje i seminaria

Koniunktura gospodarcza w Polsce - informacje sygnalne i wyniki badań

Kwartalne omówienie wyników badań IRG SGH
Barometr koniunktury IRG SGH
Koniunktura w przemyśle
Koniunktura w budownictwie
Koniunktura w handlu
Koniunktura w rolnictwie
Koniunktura w finansach
Kondycja gospodarstw domowych
Sytuacja na rynku CF
Informacje dodatkowe

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Instytut Rozwoju Gospodarczego

ul. Madalińskiego 6/8, lokal 1
02-513 Warszawa

 

tel.: +48 22 564 94 15, tel. kom.: 516 019 904
e-mail: irg@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
About the Institute
Mówca i słuchacze ikona
Conferences and seminars
Scientific cooperation
Publications
Consultation hours

Contact

Research Institute for Economic Development
Madalińskiego 6/8 Street, room 1
02-513 Warsaw

 

phone no: +48 22 564 9415, +48 516 019 904
e-mail: irg@sgh.waw.pl