Klub Partnerów SGH

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich jak i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Pani Rektor Profesor Janiny Jóźwiak.

Wszyscy członkowie klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.

Potrzebna jest wymiana informacji ze świata praktyki gospodarczej, ze świata biznesu a Szkołą Główną Handlową jako instytucją edukacyjną, (…) która dostosowuje profil absolwenta szkoły jeszcze doskonalej do potrzeb gospodarki. To służy firmom, które zatrudniają naszych absolwentów, to służy także naszym absolwentom w kształtowaniu ich karier zawodowych(…) Jednym z mierników jakości naszej pracy jest jakość absolwenta ale także ścieżka jego kariery, jak szybko on awansuje, jakie stanowiska zajmuje w praktyce gospodarczej… ​– prorektor SGH prof. Marian Geldner​, 1998 r.

Członkowie Klubu Partnerów SGH

Zbiór logotypów firm partnerskich SGH
 • Accenture
 • Bank Millennium,
 • Bank Pekao S.A.​,
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • Citi,
 • DB Schenker​,
 • Deloitte,
 • Dentons,
 • EY Polska,
 • GE HealthCare
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Google,
 • Grupa LUX MED​,
 • Henkel,
 • H&M Group,
 • ING Bank Śląski,
 • Kearney
 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • KPMG,
 • L’Oréal,
 • Makarony Polskie S.A​.,
 • MAKRO Cash and Carry Polska S.A., 
 • Mastercard,
 • mBank S.A.
 • McKinsey & Company,
 • Microsoft,
 • PRESS GLASS Sp. z o.o.,
 • Procter and Gamble,
 • PKO Bank Polski,
 • Point 72,
 • Polpharma,
 • PwC​,
 • PZU,
 • Samsung Electronics Polska,
 • Sandoz Polska Sp. z o.o.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • SAS Software,
 • Software AG Polska Sp. z o.o.,
 • TPA Poland,
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Wzmacnianie potencjału SGH

Jednym z elementów strategii współpracy z biznesem jest wzmacnianie potencjału uczelni, wspólne dążenie do umacniania pozycji SGH jako wiodącej uczelni ekonomicznej. 

 • Rada Klubu Partnerów SGH
 • Wspieranie kadry dydaktycznej
 • Inwestycje w infrastrukturę uczelni
Employer branding i rekrutacja

Wspieranie partnerów w zakresie realizacji strategii employer brandingu oraz rekrutacji to jeden z filarów współpracy w ramach Klubu Partnerów SGH.

Obszary działań:

 • ​promocja programów stażowych i praktyk,
 • wydarzenia rekrutacyjne,
 • warsztaty i spotkania,
 • konferencje, udział w wydarzeniach SGH.
Edukacja i nauka

Łącząc praktyczne doświadczenie z teorią zapraszamy naszych partnerów by mogli pokazywać studentom i studentkom SGH jak właściwie wykorzystać zdobyta wiedzę i umiejętności oraz przekuć je na swój sukces.​​

Obszary działań:

 • ​wspólna realizacja przedmiotów,
 • tematy prac dyplomowych,
 • badania naukowe​,
 • wizyty studyjne.
Projekty społeczne

Społeczna odpowiedzialność uczelni jest nieodłącznym elementem jej strategii. Działania w tym zakresie realizowane wraz z partnerami zarówno te mniejsze jak i te większe, te dedykowane społeczności akademickiej ale i nie tylko, to raptem część działań wpisujących się w założenia podpisanej przez SGH Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Centrum Współpracy z Biznesem
bud. G, pok. 149
al. Niepodległości 162
e-mail: klub.partnerow@sgh.waw.pl