Kolegium Analiz Ekonomicznych

Konferencja
Polska Polityka Migracyjna - uwarunkowania i rekomendacje
.
Konferencja
Warsztaty SGH-UEP-UJ pod honorowym patronatem prof. dr hab. Honoraty Sosnowskiej i prof. dr. hab. Emila Panka. Kraków, 19-20 kwietnia 2024 r.
.
Informacja
Pracownicy KAE - prof. dr hab. Bogumił Kamiński oraz dr Przemysław Szufel - poprowadzą szkolenia dla analityków zajmujących się modelowaniem skutków ekonomicznych regulacji UE.
.
Konferencja
Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniu 8.05.2024 w trybie online przez MS Teams. Celem konferencji jest komunikowanie wyników przeprowadzonych badań oraz wymiana poglądów dotyczących metod badania sztucznej inteligencji w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w ekonomii i finansach.
.
Informacje o kolegium
Front budynku klasycznego ikona
Władze i skład osobowy
Grupa wykładowców przy stole ikona
Badania naukowe
Książka i symbol globu ikona
Konferencje i seminaria
Mówca i słuchacze ikona
Uroczystość ukończenia studiów

Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie
Studia magisterskie
Organizacje studenckie
Studia podyplomowe

Zakład Ekonometrii Stosowanej, Zakład Metod Probabilistycznych, Zakład Statystyki Matematycznej, Zakład Modelowania Rynków Finansowych, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

 

Zakład Zarządzania Informatyką, Zakład Technologii Informatycznych, Zakład Gospodarki Cyfrowej, Zakład e-Biznesu

 

​Zakład Algorytmów i Zastosowań, Zakład Ekonomii Matematycznej, Zakład Matematyki

Zakład Badań Koniunktury Gospodarczej, Zakład Badań nad Wzrostem Gospodarczym

 

Zakład Demografii, ​Zakład Metod Statystycznych i Analiz Biznesowyc​h​, Zakład Statystyki Stosowanej

 

Zakład Ekonomicznej Analizy Rynków Finansowych

Zakład Ekonomii Liberalnej

Publikacje naukowe
Working Papers
Czasopisma wydawane przez Kolegium
Postępowania awansowe
Współpraca naukowa
Nagrody i wyróżnienia
Funkcje i godności poza SGH
Grupa Big Data
Przydatne akty prawne i dokumenty
Ogłoszenia o obronach doktorskich w instytucjach zewnętrznych
Biurko z krzesłem ikona
Poczet dziekanów
Wiadomość email kontakt ikona
Kontakt i godziny pracy

Dane adresowe, lokalizacje budynków, numery telefonów

Konferencja
Polska Polityka Migracyjna - uwarunkowania i rekomendacje
.
Konferencja
Warsztaty SGH-UEP-UJ pod honorowym patronatem prof. dr hab. Honoraty Sosnowskiej i prof. dr. hab. Emila Panka. Kraków, 19-20 kwietnia 2024 r.
.
Informacja
Pracownicy KAE - prof. dr hab. Bogumił Kamiński oraz dr Przemysław Szufel - poprowadzą szkolenia dla analityków zajmujących się modelowaniem skutków ekonomicznych regulacji UE.
.
Konferencja
Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniu 8.05.2024 w trybie online przez MS Teams. Celem konferencji jest komunikowanie wyników przeprowadzonych badań oraz wymiana poglądów dotyczących metod badania sztucznej inteligencji w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w ekonomii i finansach.
.
About the collegium
Front budynku klasycznego ikona
Authorities and staff
Grupa wykładowców przy stole ikona
Conferences and seminars
Mówca i słuchacze ikona
  • Institute of Econometrics

Applied Econometrics Unit, Probabilistic Methods Unit, Mathematical Statistics Unit, Financial Markets Modelling Unit, Decision Analysis and Support Unit

 

Information Systems Management Unit, Information Technology Unit, Digital Economy Unit, e-Business Unit

 

  • Institute of Mathematical Economics

Algorithms and Applications Unit, Mathematical Economics Unit, Mathematics Unit

Economic Growth Research Unit, Business and Consumer Surveys Unit

 

  • Institute of Statistics and Demography

Demography Unit, Statistical Methods & Business Analytics Unit, Applied Statistics Unit

 

  • Department of Quantitative Economics

Economic Analysis of Financial Markets Unit

 

Liberal Economics Unit

Publications
Working Papers
Scientific journals
Promotions
Scientific cooperation
Contact and office hours

Collegium of Economic Analysis
Madalińskiego 6/8 Street 
02-513 Warsaw