Kolegium Analiz Ekonomicznych

Informacja
24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją czteroletnią kadencję w 2024 roku. Przedstawiciele Kolegium Analiz Ekonomicznych znaleźli się w składach pięciu komitetów.
.
Informacja
Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych znalazła się w gronie SIG officers, działających w ramach corocznej konferencji EURAM (The European Academy of Management).
.
Informacja
Podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia członków Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowymi Emeryturami (ENRSP, European Network for Research on Supplementary Pensions), które odbyło się 19 października 2023 w Leuven, wyłoniono nowy Komitet Wykonawczy (Executive Committee), w skład którego wybrano dr hab. Joannę Rutecką-Górę, prof. SGH.
.
Informacje o kolegium
Front budynku klasycznego ikona
Władze i skład osobowy
Grupa wykładowców przy stole ikona
Badania naukowe
Książka i symbol globu ikona
Konferencje i seminaria
Mówca i słuchacze ikona
Uroczystość ukończenia studiów

Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie
Studia magisterskie
Organizacje studenckie
Studia podyplomowe

Zakład Ekonometrii Stosowanej, Zakład Metod Probabilistycznych, Zakład Statystyki Matematycznej, Zakład Modelowania Rynków Finansowych, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

 

Zakład Zarządzania Informatyką, Zakład Technologii Informatycznych, Zakład Gospodarki Cyfrowej, Zakład e-Biznesu

 

​Zakład Algorytmów i Zastosowań, Zakład Ekonomii Matematycznej, Zakład Matematyki

Zakład Badań Koniunktury Gospodarczej, Zakład Badań nad Wzrostem Gospodarczym

 

Zakład Demografii, ​Zakład Metod Statystycznych i Analiz Biznesowyc​h​, Zakład Statystyki Stosowanej

 

Zakład Ekonomii Liberalnej

Publikacje naukowe
Working Papers
Czasopisma wydawane przez Kolegium
Postępowania awansowe
Współpraca naukowa
Nagrody i wyróżnienia
Funkcje i godności poza SGH
Grupa Big Data
Przydatne akty prawne i dokumenty
Ogłoszenia o obronach doktorskich w instytucjach zewnętrznych
Biurko z krzesłem ikona
Poczet dziekanów
Wiadomość email kontakt ikona
Kontakt i godziny pracy

Dane adresowe, lokalizacje budynków, numery telefonów

Informacja
24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją czteroletnią kadencję w 2024 roku. Przedstawiciele Kolegium Analiz Ekonomicznych znaleźli się w składach pięciu komitetów.
.
Informacja
Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych znalazła się w gronie SIG officers, działających w ramach corocznej konferencji EURAM (The European Academy of Management).
.
Informacja
Podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia członków Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowymi Emeryturami (ENRSP, European Network for Research on Supplementary Pensions), które odbyło się 19 października 2023 w Leuven, wyłoniono nowy Komitet Wykonawczy (Executive Committee), w skład którego wybrano dr hab. Joannę Rutecką-Górę, prof. SGH.
.
About the collegium
Front budynku klasycznego ikona
Authorities and staff
Grupa wykładowców przy stole ikona
Conferences and seminars
Mówca i słuchacze ikona
  • Institute of Econometrics

Applied Econometrics Unit, Probabilistic Methods Unit, Mathematical Statistics Unit, Financial Markets Modelling Unit, Decision Analysis and Support Unit

 

Information Systems Management Unit, Information Technology Unit, Digital Economy Unit, e-Business Unit

 

  • Institute of Mathematical Economics

Algorithms and Applications Unit, Mathematical Economics Unit, Mathematics Unit

Economic Growth Research Unit, Business and Consumer Surveys Unit

 

  • Institute of Statistics and Demography

Demography Unit, Statistical Methods & Business Analytics Unit, Applied Statistics Unit

 

  • Department of Quantitative Economics

Liberal Economics Unit

Publications
Working Papers
Scientific journals
Promotions
Scientific cooperation
Contact and office hours

Collegium of Economic Analysis
Madalińskiego 6/8 Street 
02-513 Warsaw