Inauguracja roku akademickiego

Każdy rok akademicki rozpoczynamy w SGH uroczystym posiedzeniem senatu. Podczas inauguracji roku akademickiego zbierają się studenci, doktoranci – przede wszystkim immatrykulowani słuchacze pierwszego roku – pracownicy, partnerzy i przyjaciele SGH, w tym rektorzy innych uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, ambasadorowie oraz przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z uczelnią.

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023


Program uroczystości 

Część I – Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Przestrzeni Innowacyjnej
[godz. 10.30, ul. Batorego 8]

Część II – Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
[godz. 11.40, Aula Główna w budynku głównym przy al. Niepodległości 162, 1 piętro]

  • Wystąpienie Rektora SGH
  • Wręczenie odznaczeń
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku
  • Wystąpienie przewodniczącej Samorządu Studentów
  • Wystąpienie przewodniczącej Zarządu Samorządu Doktorantów
  • Wręczenie listów gratulacyjnych z okazji 50-lecia immatrykulacji
  • Wykład inauguracyjny pt. „Narracyjność ekonomii” wygłosi dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH

Uroczystość uświetnił występ harfistki Julii Monkiewicz.


Listy gratulacyjne

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Relacja z Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na kanale YouTube SGH

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Inauguracje roku akademickiego 2019/2020 i 2018/2019