Inauguracja roku akademickiego

Każdy rok akademicki rozpoczynamy w SGH uroczystym posiedzeniem senatu. Podczas inauguracji roku akademickiego zbierają się studenci, doktoranci – przede wszystkim immatrykulowani słuchacze pierwszego roku – pracownicy, partnerzy i przyjaciele SGH, w tym rektorzy innych uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, ambasadorowie oraz przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z uczelnią.