DOI

DOI - CYFROWY IDENTYFIKATOR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

DOI (Digital Object Identifier)
jest to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego i służy do identyfikacji dokumentów elektronicznych na podobnej zasadzie, jak ISSN (czasopismo) czy ISBN (książka). Rozwojem tego systemu i zarządzaniem nim zajmuje się Międzynarodowa Fundacja DOI - International DOI Foundation (IDF) - organizacja typu non-profit, powstała 10 października 1998 roku.

Numer DOI może zostać nadany dla książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie, materiałów konferencyjnych, pracy doktorskiej oraz recenzji.

Numer DOI raz nadany nie może ulec zmianie. Dokument zachowuje numer DOI, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Jeżeli dokument zostanie kiedykolwiek usunięty, jego numer nie może być ponownie wykorzystany.

We wniosku WF, w opisie celu realizacji zamówienia należy podać szczegółowe dane bibliograficzne utworu, dla którego tworzony będzie nr DOI.

Zamawianie DOI w sklepie intranetowym SGH