OneDrive

Przestrzeń chmurowa OneDrive umożliwia przechowywanie plików tekstowych, video oraz zdjęć w jednym miejscu. Dzięki temu, że pliki znajdują się w Chmurze użytkownik ma do nich dostęp z każdego urządzenia połączonego z Internetem oraz zabezpiecza się przed utratą danych z fizycznego nośnika. Może także w prosty sposób udostępniać pliki, bądź współpracować na nich z innymi w czasie rzeczywistym.

Co to jest OneDrive

OneDrive jest to przestrzeń chmurowa do przechowywania różnego rodzaju plików (tekstowe, video, zdjęcia) o pojemności 5 TB. 

Korzyści:

  • dostęp z każdego komputera / urządzenia 
  • zabezpieczenie przed utratą danych 
  • proste udostępnianie dla innych użytkowników 
  • współpraca w czasie rzeczywistym

Gdzie znaleźć aplikację OneDrive 

Aplikację OneDrive można znaleźć po zalogowaniu do strony:

Ikona aplikacji będzie się znajdowała po lewej stronie lub w menu Chmury SGH.

Menu w usłudze OneDrive

W widoku podstawowym widocznym po zalogowaniu, najważniejsze opcję są opisane na poniższym zrzucie ekranu:

Opis najważniejszych funkcji w menu Onedrive screen 2021

 

1. Tu znajdują się wszystkie pliki zapisane na dysku OneDrive
2. To ostatnio zmodyfikowane dokumenty z dysku OneDrive
3. Tu zebrane są wszystkie pliki, do których został nam nadany dostęp przez
    innych użytkowników oraz pliki, które udostępniliśmy innym
4. Tu znajdują się dokumenty usunięte z dysku OneDrive
5. Opcja utworzenia nowego pliku/folderu na dysku OneDrive
6. Opcja przekazania plików/folderów z komputera na dysk OneDrive
7. Opcja połączenia (zsynchronizowania) plików dostępnych na dysku OneDrive z komputerem

Dodawanie plików z komputera na Onedrive

Aby przekazać pliki do Chmury SGH, można skorzystać z opcji Przekaż. Możemy przesłać pojedynczy plik lub cały folder.

Przekazywanie nowych plików na dysk OneDrive screen 2021

 

Udostępnianie plików w OneDrive

Pliki zapisane w OneDrive w Chmurze SGH można udostępnić innym osobom, zarządzać dostępem i współpracować nad nimi w tym samym czasie.
W celu udostępnienia pliku lub folderu:
1. Należy zaznaczyć  pliki lub foldery, a następnie wybrać opcję Udostępnij. 

Przycisk udostępnienia zaznaczonego pliku screen 2021

2. Jeśli udostępniany plik/folder ma być dostępny do edycji należy zaznaczyć odpowiednią opcję. 

Możliwość edycji udostępnionego pliku w OneDrive screen 2021
Synchronizacja dokumentów w OneDrive

Aby ułatwić umieszczanie nowych dokumentów i mieć łatwiejszy dostęp do dokumentów na OneDrive, możemy skorzystać z opcji Synchronizacji

Opcja synchronizacji plików z dysku onedrive na komputer screen 2021

Dzięki synchronizacji będziemy mieli dostęp do dokumentów znajdujących się na OneDrive bezpośrednio z folderu w eksploratorze Windows. Zawartość zsynchronizowanych katalogów będzie na bieżąco aktualizowana (wymagane połączenie z Internetem). Jeśli zostanie dodany nowy plik lub folder, automatycznie pojawi się on w naszym zsynchronizowanym folderze na komputerze.

Instrukcja korzystania z aplikacji OneDrive

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl