Dostępność i wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ochrona osób z niepełnosprawnościami
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Strona prowadzona przez pracowników Biura do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Rampa dla osób z niepełnosprawnościami
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

SGH dąży by być uczelnią w pełni otwartą i dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami

zdjęcie budynku g z lotu ptaka
INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SGH

Informacja o zakresie działalności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w formie tekstu odczytywalnego maszynowo, w polskim języku migowym (PJM) oraz opis w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ)

wykres z kołem zębatym w tle ikona
Projekty
Inkluzywna SGH
Asystent studenta z ASD