Limity przyjęć na studia licencjackie

Limity przyjęć w roku akademickim 2023/2024

Obywatele polscy
 • studia stacjonarne​​ w języku polskim (kierunek ogólny) - 900
 • studia niestacjonarne​​ popołudniowe w języku polskim - 250
 • studia niestacjonarne​​ sobotnio-niedzielne w języku polskim - 350
 • studia stacjonarne w języku angielskim:
  • Global Business, Finance and Governance - 60
  • International Economics - 25
  • Management - 30
  • Quantitative Methods in Economics and Information Systems - 30
Obcokrajowcy
 • studia stacjonarne​​ w języku polskim (kierunek ogólny) - 120
 • studia niestacjonarne​​ popołudniowe w języku polskim - 10
 • studia niestacjonarne​​ sobotnio-niedzielne w języku polskim - 10
 • studia stacjonarne w języku angielskim:
  • Global Business, Finance and Governance - 60
  • International Economics - 30
  • Management - 45
  • Quantitative Methods in Economics and Information Systems - 35