Limity przyjęć na studia licencjackie

Limity przyjęć w roku akademickim 2022/2023

Obywatele polscy

studia stacjonarne​​ w języku polskim (kierunek ogólny) 800
studia niestacjonarne​​ popołudniowe w języku polskim 240
studia niestacjonarne​​ sobotnio-niedzielne w języku polskim 310

studia stacjonarne w języku angielskim:

Global Business, Finance and Governance 50
International Economics 25
Management 25
Quantitative Methods in Economics and Information Systems 25

  Obcokrajowcy

  studia stacjonarne​​ w języku polskim (kierunek ogólny) - 120
  studia niestacjonarne​​ popołudniowe w języku polskim - 10
  studia niestacjonarne​​ sobotnio-niedzielne w języku polskim - 10

  studia stacjonarne w języku angielskim:

  Global Business, Finance and Governance - 50
  International Economics - 25
  Management - 35
  Quantitative Methods in Economics and Information Systems - 30