Limity przyjęć na studia licencjackie

Limity przyjęć w roku akademickim 2022/2023

Obywatele polscy

studia stacjonarne​​ w języku polskim (kierunek ogólny) 800
studia niestacjonarne​​ popołudniowe w języku polskim 240
studia niestacjonarne​​ sobotnio-niedzielne w języku polskim 310

studia stacjonarne w języku angielskim:

Global Business, Finance and Governance 50
International Economics 25
Management 25
Quantitative Methods in Economics and Information Systems 25

 

Obcokrajowcy

studia stacjonarne​​ w języku polskim (kierunek ogólny) 120
studia niestacjonarne​​ popołudniowe w języku polskim 10
studia niestacjonarne​​ sobotnio-niedzielne w języku polskim 10

studia stacjonarne w języku angielskim:

Global Business, Finance and Governance 50
International Economics 25
Management 35
Quantitative Methods in Economics and Information Systems 25

Kierunek studiów lub forma studiów są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia:

  1. w przypadku studiów w języku polskim – co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów (obywateli polskich i cudzoziemców łącznie);
  2. w przypadku studiów w języku angielskim – co najmniej 30 (trzydziestu) kandydatów (obywateli polskich i cudzoziemców łącznie).