​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
Warsztaty na temat staży i zatrudnienia w instytucjach UE

Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie i magisterskie
Tematyka prac dyplomowych
Studia podyplomowe

Kontakt

​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Kolegium Gospodarki Światowej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Madalińskiego 6/8, bud. M,

pok. 16 i 18

02-513 Warszawa

tel.: 22 564 73 33

 

Sekretarz Katedry

Katarzyna Łebkowska

e-mail: katarzyna.lebkowska@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
About the department
Biurko ikona
Authorities and staff
Książka i symbol globu ikona
Scientific research
Mówca i słuchacze ikona
Conferences and seminars
Office hours
Publications

Areas of study

Teaching offer for bachelor's and master's studies
BA, MA and PhD seminars

Contact

Department of European Integration and Legal Studies
Collegium of World Economy

SGH Warsaw School of Economics
6/8 Madalińskiego Street, building M,
Rooms 16 and 18
02-513 Warsaw

Phone no: (22) 564 73 33

 

Secretary of the Department
Katarzyna Łebkowska
e-mail: katarzyna.lebkowska@sgh.waw.pl