Zamówienia publiczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej.

Wykonawców zainteresowanych udziałem w prowadzonych postępowaniach zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej, na której znajdują się informacje na temat aktualnie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy o Pzp, a także postępowań o wartości powyżej 5 000 zł, do których udzielania nie stosuje się ustawy PZP.