Współpraca z biznesem

Klub partnerów SGH statuetki
Klub partnerów

Platforma skupiająca firmy współpracujące z uczelnią

Prelegenci podczas Forum Ekonomicznego

Oferta doradztwa dla firm i samorządów

Doradztwo i badania dla firm

Bazując na potencjale intelektualnym SGH możemy skutecznie realizować najbardziej skomplikowane i unikalne projekty doradcze

Współpraca z samorządami

SGH posiada dedykowaną ofertę usług komercyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego

Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
Dodatkowe informacje
Szkolenia dla biznesu
Studia podyplomowe i MBA
Doradztwo i badania dla firm
Klub przedsiębiorców

Platforma skupiająca absolwentów i studentów

Nagroda gospodarcza SGH

Wyróżnienie dla osoby, która zasłużyła się dla kształtowania przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce

Konkurs "Żagle biznesu"

Wyróżnienie dla przedsiębiorstw, założonych i prowadzonych przez studentów i absolwentów SGH

Zdrowa perspektywa

Projekt realizowany przez Grupę LUX MED oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Czwartkowe Forum SGH

Cykl współtworzony jest przez SGH i Forum Ekonomiczne

Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej
Klub partnerów SGH statuetki
SGH Corporate Partners Club
Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
ADDITIONAL INFORMATION
TRAININGS FOR BUSINESS
POSTGRADUATE AND MBA STUDIES
SGH BUSINESS CLUB

Both alumni and students enterprenauers club