Instytut Przedsiębiorstwa

Biurko ikona
Skład osobowy
Książka i symbol globu ikona
Badania naukowe
Mówca i słuchacze ikona
Konferencje i seminaria
Forum Gmin na 5!
Konferencja Coachingu
Żagle Biznesu
Studenckie koła naukowe

Oferta dydaktyczna

Specjalności międzykierunkowe
Studia podyplomowe

Kontakt

Instytut Przedsiębiorstwa

ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M


Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego
pok. 117, tel.: +48 22 564 7117


Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu
pok. 104, tel.: +48 22 564 9403
pok. 108, tel.: +48 22 564 9404

Sekretariat budynek M, pok. 106, tel.: +48 22 564 8671; tel.: +48 22 564 9226
e-mail: ip@sgh.waw.pl

 

Zakład Zarządzania Innowacjami
pok. 127, tel.: +48 22 564 86 31

Sekretariat budynek M, pok. 126, tel.: +48 22 564 95 38

e-mail: zzi@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
About the Institute
Mówca i słuchacze ikona
Conferences and semminars
Consultation hours
Publications
Teaching offer

Contact

Institute of Enterprise

ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
M Buliding

 


Entrepreneurship and Business Environment Unit
room 104, phone: +48 22 564 9403

room 108, phone: +48 22 564 9404

Office: M Buliding, room 106, phone: +48 22 564 8671; phone: +48 22 564 9226
e-mail: ip@sgh.waw.pl

 

Family Business Unit
room 117, phone: +48 22 564 7117

 

Innovation Management Unit
room 127, phone.: +48 22 564 86 31

Office: M Building, room 126, phone: +48 22 564 95 38

e-mail: zzi@sgh.waw.pl