Programy otwartego publikowania

Autorzy korespondencyjni afiliowani w SGH mają możliwość bezpłatnego publikowania w wybranych czasopismach w ramach licencji krajowych lub konsorcyjnych.

W roku 2021 programy realizowane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki obejmują następujące licencje:
•    Licencja krajowa Elsevier
•    Licencja krajowa Springer
•    Licencja konsorcyjna CUP
•    Licencja konsorcyjna Emerald
•    Licencja konsorcyjna OUP

Program publikowania otwartego Elsevier

Od 1 stycznia 2021 r. działa:

  • Program A (pełne finansowanie) z pulą 1500 artykułów, który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji.
  • Program B (publikacja na koszt autora ze zniżką), który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma przed 2021 r. 
Program publikowania otwartego Springer
Program publikowania otwartego Cambridge University Press


Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Program publikowania otwartego Oxford University Press
Program publikowania otwartego Emerald