Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie funkcjonuje od 2006 roku. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia oraz dbają o różnorodność problematyki podejmowanej na zajęciach.

Oprócz wykładów plenarnych słuchacze mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach takich jak: nauka języków, zajęcia sportowe, treningi pamięci, Internetowy Klub Seniora, Koło Rysunkowe, Klub Teatru i Poezji, Klub Dyskusyjny – Wiedzieć Więcej, Klub Brydżowy, Klub Piechurów, English Club, Italiano Club. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie UTW – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162.

Zapraszamy Seniorów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać nowych ludzi, zrealizować dawne marzenia i odkryć nowe pasje. Więcej informacji na temat aktualnej oferty, publikacji oraz działalności można przeczytać na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Stowarzyszenie UTW

Stowarzyszenie pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.). Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych. Funkcjonuje od 2006 roku.

Informacje dla nowych słuchaczy

Przy zapisie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH należy:

  1. zapoznać się ze Statutem UTW SGH i Regulaminem Studiów,
  2. wypełnić Deklarację Członkowską ,
  3. przygotować jedno zdjęcie do legitymacji,
  4. opłacić wpisowe w wysokości 30 zł. (opłata jednorazowa) i składkę semestralną (członkowską) w wysokości 80 zł za każdy semestr,
  5. dokonać dodatkowych opłat w przypadku wyboru zajęć dodatkowych lub wykładów w Kubie Włoskim

Opłaty można dokonywać przez internet, w banku, na poczcie, itd na konto UTW SGH: 05 2490 0005 0000 4530 8480 7092. Przy wpłacie na konto należy podać: imię i nazwisko, symbol grupy, informację jakiego okresu i czego dotyczy wpłata.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Rakowiecka 24,
pok. 104, I piętro (budynek A)
e-mail: utw@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 98 10

Godziny pracy sekretariatu:
wtorek: 13:00–16.30
środa: 11.00–15.00
czwartek: 11.00–15.00