Oddział Informacji Naukowej

Pracownicy Oddziału udzielają informacji: katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych oraz odpowiadają za szkolenia biblioteczne dla studentów I roku.


Warsztat informacyjny Oddziału
 

  • Dostęp do Baz danych

Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji trzy stanowiska komputerowe na których udostępnia się bazy danych (polskie i zagraniczne bazy pełnotekstowe, abstraktowe lub bibliograficzne).Studenci i pracownicy SGH mają obowiązek autoryzowania się w uczelnianej sieci komputerowej (tzn. logowania się na własne konto).

  • Centrum Dokumentacji Europejskiej

Biblioteka depozytowa Unii Europejskiej. Deponuje dokumenty i materiały wydawane przez Urząd Oficjalnych Publikacji UE w Luksemburgu. Stanowi osobną sekcję w ramach OIN. Mieści się w pokoju nr 9 na parterze budynku Biblioteki SGH.

Kontakt

Numer telefonu do Oddziału Informacji Naukowej
+48225649505 lub +48225649739

E-mail
infnauk@sgh.waw.pl