Wsparcie badań i nauki

Wzrost pieniędzy ikona zielona
Zewnętrzne finansowanie projektów i badań
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Banknoty ikona zielona
Wewnętrzne finansowanie projektów i badań
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
Granty międzykolegialne i zamawiane
Międzyuczelniane granty badawcze SGH-UEW
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat
Granty na opracowanie raportu SGH na Forum Ekonomiczne
Fragment budynku SGH zdjęcie

Mentoring naukowy dla pracowników SGH

Celem mentoringu jest wspieranie realizacji planów rozwoju naukowego badaczek i badaczy, w takich obszarach jak przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej, przygotowanie i złożenie wniosku habilitacyjnego, ale też wniosku profesorskiego.

Teczka i symbol dolara ikona biała
Nagrody i konursy

Granty, nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich oraz młodych naukowców za osiągnięcia naukowe.

Zdjęcie z wykładów widok na salę
Nadesłane zaproszenia na konferencje
Ewaluacja działalności naukowej
Mikrodane Eurostatu
Tłumaczenia tekstów
Programy otwartego publikowania
System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SWWR)
Wydanie publikacji przy współpracy z Oficyną Wydawniczą SGH

 

Oficyna Wydawnicza SGH publikuje utwory pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przedstawicieli innych ośrodków naukowych.

Zapewnia rzetelne i kompleksowe działania związane z wydawaniem publikacji oraz ich dystrybucją i promocją.