Wypożyczanie międzybiblioteczne

Przydatne informacje dotyczące sprowadzania książek z oraz do innych bibliotek

Sprowadzenie książki z innej biblioteki do Biblioteki SGH

 • Biblioteka SGH sprowadza książki z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych dla pracowników SGH oraz studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych SGH.
 • Biblioteka SGH sprowadza jedynie książki niedostępne we własnych zbiorach oraz w zbiorach innych bibliotek, mających siedzibę w Warszawie.
 • Sprowadzone książki udostępniane są wyłącznie w Czytelni Ogólnej, z zachowaniem wszelkich specjalnych wymogów biblioteki wysyłającej.
 • Zamawiający użytkownik ponosi wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem książki do Biblioteki SGH. 
 • Biblioteka SGH nie wydaje rewersów międzybibliotecznych.
 • Biblioteka SGH nie sprowadza książek z zagranicy. W tej sprawie prosimy kontaktować się z Biblioteką Narodową.
 • W sprawie zamówień międzybibliotecznych proszę pisać na adres: epieni1@sgh.waw.pl lub wypozyczalnia@sgh.waw.pl


Wypożyczenie książki z Biblioteki SGH

 • Biblioteki mające siedzibę poza terytorium m. st. Warszawy mogą wypożyczyć książki z Biblioteki SGH, po złożeniu na piśmie wniosku o otwarcie konta, podpisanego przez dyrektora lub kierownika biblioteki, upoważniającego do podpisywania rewersów i odbioru wypożyczanych książek. 
 • W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, biblioteki mogą wypożyczyć z Biblioteki SGH jednocześnie najwyżej 5 książek na okres 30 dni. 
 • Biblioteki mogą udostępniać sprowadzone z Biblioteki SGH książki jedynie na terenie swoich siedzib, w czytelni.
 • Zamówienia na książki można wysyłać na adres e-mail: epieni1@sgh.waw.pl lub wypozyczalnia@sgh.waw.pl
 • Biblioteka SGH nie wypożycza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych starodruków, rękopisów, egzemplarzy archiwalnych oraz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Szczegółowa lista materiałów, których się nie udostępnia znajduje się w Regulaminie Biblioteki SGH § 27.