Kurs przygotowawczy do testu z wiedzy o przedsiębiorczości (WOP)

Kurs adresowany jest do kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim.
Program

Zakres tematyczny kursu jest zbieżny z zakresem tematycznym testu z wiedzy o przedsiębiorczości i jest zgodny z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości prowadzonego w polskich liceach ogólnokształcących i technikach.

Program kursu obejmuje 48 godzin dydaktycznych. 

Dokument
Terminy i miejsce realizacji

Kurs będzie realizowany stacjonarnie w trzech terminach: 

 • I edycja: 29 maja 2023 r. – 2 czerwca 2023 r.
 • II edycja: 26 – 30 czerwca 2023 r.
 • III edycja: 3 – 7 lipca 2023 r. 
Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja

Rekrutacja na kurs WOP przebiega trzyetapowo:

 • rejestracja – możliwa od 22 marca 2023 r., godz. 15.00
 • wypełnienie profilu – możliwe od 22 marca 2023 r., godz. 15.00
 • zapisanie się na kurs – od 27 marca 2023 r., godz. 12.00
   

Obowiązuje limit miejsc dla każdej edycji: 

 • I edycja: 100 miejsc  
 • II edycja: 100 miejsc 
 • III edycja: 45 miejsc 

Prowadzona będzie lista rezerwowa. 

Opłaty

Koszt kursu: 890,00 zł 

Udział w kursie wymaga podpisania umowy.

Dokument

Kierownik kursu
dr Jan Misiuna
e-mail: jmisiun@sgh.waw.pl 

Sekretarz kursu
Agnieszka Bilińska
e-mail: abilin@sgh.waw.pl 

Centrum Otwartej Edukacji
al. Niepodległości 162
budynek G (główny), nr pokoju 150, 226
02-554 Warszawa
e-mail: coe@sgh.waw.pl

Test z wiedzy o przedsiębiorczości

Test kwalifikacyjny na studia licencjackie

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne