Kurs przygotowawczy do testu z wiedzy o przedsiębiorczości (WOP)

Kurs adresowany jest do kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim. Zajęcia odbywają się stacjonarnie na terenie kampusu SGH. Kurs odbędzie się w trzech edycjach, w różnych terminach do wyboru. Program każdej edycji jest taki sam.
Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w rozwijanych zakładkach zamieszczonych poniżej.

Rekrutacja na kurs rozpocznie się 25 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji zostaną opublikowane 11 marca 2024 r. 
Zapisy będą możliwe wyłącznie poprzez elektroniczny system rekrutacji.

Program

Zakres tematyczny kursu jest zbieżny z zakresem tematycznym testu z wiedzy o przedsiębiorczości i jest zgodny z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości prowadzonego w polskich liceach ogólnokształcących i technikach.

Program kursu obejmuje 45 godzin dydaktycznych. 

Dokument
Terminy i miejsce realizacji I edycji (10-14.06.2024)

Kurs przygotowawczy do testu z Wiedzy o przedsiębiorczości
I edycja 2024

Termin realizacji kursu: 10-14.06.2024
Miejsce realizacji kursu: Aula II, Budynek C, SGH
Liczba godzin dydaktycznych: 45  
Rozpoczęcie kursu: 10 czerwca o godzinie 8.00 w Auli II w Budynku C

Harmonogram realizacji kursu

Dzień 1 – 10.06.2024 w godz. 8.00-16.15
Tytuł zajęć: Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
Prowadząca: Joanna Tabor-Błażewicz

Dzień 2 – 11.06.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie
Prowadzący: Bartosz Majewski

Dzień 3 – 12.06.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Makrouwarunkowania przedsiębiorczości
Prowadzący: Albert Tomaszewski

Dzień 4 – 13.06.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Przedsiębiorczość w rodzinie
Prowadzący: Albert Tomaszewski

Dzień 5 – 14.06.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Zachowania przedsiębiorcze na rzecz otoczenia
Prowadzący: Bartosz Majewski

Szczegółowy harmonogram dzień 1 (10.06.2024)

8.00-8.30 rejestracja uczestników
8.30-9.30 część I, 2 godz. dydaktyczne
9.30-9.40 przerwa
9.40-11.10 część II, 2 godz. dydaktyczne
11.10-11.20 przerwa
11.20-12.50 część III, 2 godz. dydaktyczne)
12.50-13.20 przerwa
13.20-14.50 część IV, 2 godz. dydaktyczne
14.50-15.00 przerwa
15.00-15.45 część V, 1 godz. dydaktyczna
15.45-16.15 część V cd

Szczegółowy harmonogram od 2 do 5 dnia  (11.06.2024 – 14.06.2024)  

8.00-9.30 część I, 2 godz. dydaktyczne
9.30-9.40 przerwa
9.40-11.10 część II, 2 godz. dydaktyczne
11.10-11.20 przerwa
11.20-12.50 część III, 2 godz. dydaktyczne)
12.50-13.20 przerwa
13.20-14.50 część IV, 2 godz. dydaktyczne
14.50-15.00 przerwa
15.00-15.45 część V, 1 godz. dydaktyczna

Wersja do druku: 

Terminy i miejsce realizacji II edycji (24-28.06.2024)

Kurs przygotowawczy do testu z Wiedzy o przedsiębiorczości
II edycja 2024

Termin realizacji kursu: 24-28.06.2024  
Miejsce realizacji kursu:  

  • 24-25.06.2024 – Aula VII, Budynek G
  • 26-28.06.2024 – sala 43, Budynek W (ul. Wiśniowa 41)

Liczba godzin dydaktycznych: 45
Rozpoczęcie kursu: 24 czerwca2024 o godzinie 8.00 w Auli VII w Budynku G

Harmonogram realizacji kursu

Dzień 1 – 24.06.2024 w godz. 8.00-16.15, Aula VII, Budynek G
Tytuł zajęć: Zachowania przedsiębiorcze na rzecz otoczenia
Prowadząca: Bartosz Majewski

Dzień 2 – 25.06.2024 w godz. 8.00-15.45, Aula VII, Budynek G
Tytuł zajęć: Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie
Prowadzący: Bartosz Majewski

Dzień 3 – 26.06.2024 w godz. 8.00-15.45, sala 43, Budynek W (ul. Wiśniowa 41)
Tytuł zajęć: Makrouwarunkowania przedsiębiorczości
Prowadzący: Albert Tomaszewski

Dzień 4 – 27.06.2024 w godz. 8.00-15.45, sala 43, Budynek W (ul. Wiśniowa 41)
Tytuł zajęć: Przedsiębiorczość w rodzinie
Prowadzący: Albert Tomaszewski

Dzień 5 – 28.06.2024 w godz. 8.00-15.45, sala 43, Budynek W (ul. Wiśniowa 41)
Tytuł zajęć: Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
Prowadzący: Joanna Tabor-Błażewicz

Szczegółowy harmonogram dzień 1 (24.06.2024)

8.00-8.30 rejestracja uczestników
8.30-9.30 część I, 2 godz. dydaktyczne
9.30-9.40 przerwa
9.40-11.10 część II, 2 godz. dydaktyczne
11.10-11.20 przerwa
11.20-12.50 część III, 2 godz. dydaktyczne)
12.50-13.20 przerwa
13.20-14.50 część IV, 2 godz. dydaktyczne
14.50-15.00 przerwa
15.00-15.45 część V, 1 godz. dydaktyczna
15.45-16.15 część V cd

Szczegółowy harmonogram od 2 do 5 dnia  (25.06.2024 – 28.06.2024)  

8.00-9.30 część I, 2 godz. dydaktyczne
9.30-9.40 przerwa
9.40-11.10 część II, 2 godz. dydaktyczne
11.10-11.20 przerwa
11.20-12.50 część III, 2 godz. dydaktyczne)
12.50-13.20 przerwa
13.20-14.50 część IV, 2 godz. dydaktyczne
14.50-15.00 przerwa
15.00-15.45 część V, 1 godz. dydaktyczna

Wersja do druku: 

Terminy i miejsce realizacji III edycji (8-12.07.2024)

Kurs przygotowawczy do testu z Wiedzy o przedsiębiorczości
III edycja 2024

Termin realizacji kursu: 8-12.07.2024  
Miejsce realizacji kursu: Aula VII, Budynek G
Liczba godzin dydaktycznych: 45  
Rozpoczęcie kursu: 8 lipca 2024 o godzinie 8.00 w Auli VII w Budynku G

Harmonogram realizacji kursu

Dzień 1 – 08.07.2024 w godz. 8.00-16.15
Tytuł zajęć: Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
Prowadząca: Joanna Tabor-Błażewicz

Dzień 2 – 09.07.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Zachowania przedsiębiorcze na rzecz otoczenia  
Prowadzący: Bartosz Majewski

Dzień 3 – 10.07.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie
Prowadzący: Bartosz Majewski  

Dzień 4 – 11.07.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Makrouwarunkowania przedsiębiorczości
Prowadzący: Albert Tomaszewski

Dzień 5 – 12.07.2024 w godz. 8.00-15.45
Tytuł zajęć: Przedsiębiorczość w rodzinie
Prowadzący: Albert Tomaszewski

Szczegółowy harmonogram dzień 1 (08.07.2024)

8.00-8.30 rejestracja uczestników
8.30-9.30 część I, 2 godz. dydaktyczne
9.30-9.40 przerwa
9.40-11.10 część II, 2 godz. dydaktyczne
11.10-11.20 przerwa
11.20-12.50 część III, 2 godz. dydaktyczne)
12.50-13.20 przerwa
13.20-14.50 część IV, 2 godz. dydaktyczne
14.50-15.00 przerwa
15.00-15.45 część V, 1 godz. dydaktyczna
15.45-16.15 część V cd

Szczegółowy harmonogram od 2 do 5 dnia  (09.07.2024 – 12.07.2024)  

8.00-9.30 część I, 2 godz. dydaktyczne
9.30-9.40 przerwa
9.40-11.10 część II, 2 godz. dydaktyczne
11.10-11.20 przerwa
11.20-12.50 część III, 2 godz. dydaktyczne)
12.50-13.20 przerwa
13.20-14.50 część IV, 2 godz. dydaktyczne
14.50-15.00 przerwa
15.00-15.45 część V, 1 godz. dydaktyczna

Wersja do druku: 

Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja na kurs rozpocznie się 25 marca 2024 r. 
Koszt kursu – 980 zł 

Kierownik kursu
dr Jan Misiuna
e-mail: jmisiun@sgh.waw.pl 

Sekretarz kursu
Agnieszka Bilińska
e-mail: abilin@sgh.waw.pl 

Centrum Otwartej Edukacji
al. Niepodległości 162
pok. 226, budynek główny
02-554 Warszawa
telefon: 22 564 97 23
e-mail: coe@sgh.waw.pl

Test z wiedzy o przedsiębiorczości

Test kwalifikacyjny na studia licencjackie

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne