Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem w Białymstoku

 

Obraz
Logo Akademii Młodego Eonomisty

Akademia funkcjonuje od września 2008 r. Przez dwa lata prowadzona była w SGH w Warszawie. Od września 2010 r. działa ośrodek AME w Katowicach, a od września 2011 r. do współpracy dołączyły ośrodki w Poznaniu i Białymstoku.

Program każdego semestru AME obejmuje 6 spotkań z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich SGH oraz ekspertów Fundacji. Uczestnicy zajęć mają szansę powrócić do wykładów dzięki materiałom edukacyjnym publikowanym na stronie internetowej Akademii.

Każdy student Akademii, obecny na minimum 4 z 6 spotkań w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane są również upominki.