Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Łódzkim.

 

Obraz
Logo Akademii Młodego Eonomisty

Program każdego semestru AME obejmuje 6 spotkań z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich SGH oraz ekspertów Fundacji. Uczestnicy zajęć mają szansę powrócić do wykładów dzięki materiałom edukacyjnym publikowanym na stronie internetowej Akademii.

Każdy student Akademii, obecny na minimum 4 z 6 spotkań w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane są również upominki.