Oferta edukacyjna

Zapewniamy szerokie spektrum rozwoju – od elastycznego planu zajęć, przez możliwość kształtowania życia studenckiego, aż po praktykę zawodową już w czasie studiów. Przedmioty dobierz według swoich kompetencji i zainteresowań, co pozwoli na rozwinięcie mocnych stron i zaplanowanie przyszłej kariery.

ikona biret
Studia licencjackie

Dołącz do międzynarodowej społeczności SGH. Studiuj w jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce

ikona
Studia magisterskie

Zdobądź jeden z najbardziej cenionych przez pracodawców  dyplomów wyższej uczelni - dyplom SGH

ikona
Szkoła doktorska SGH

SGH ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych

Pokój pracy wspólnej

Programy rozwojowe

Studia podyplomowe i MBA

Ponad 140 programów studiów podyplomowych i od lat najlepsze studia MBA w Polsce

Szkolenia dla biznesu

Szkolenia stacjonarne prowadzone przez czołową kadrę akademicką SGH. Przygotowywane na zlecenia firm.

Szkolenia grupowe

Specjalistyczne programy szkoleniowe dla uczestników indywidualnych

We provide opportunities to self-development – from a flexible timetable, through the possibility of active participation in student life, up to apprenticeship during studies. Choose subjects according to your competences and interests, which will allow you to develop your strengths and plan your future career.

ikona biret
FIRST-CYCLE STUDIES (BACHELOR’S DEGREE)

Join the international community of SGH. Study at the best economic university in Poland

ikona
SECOND-CYCLE STUDIES (Master's degree)

Obtain one of the university diplomas most appreciated by employers –the SGH Warsaw School of Economics diploma

ikona
SGH DOCTORAL SCHOOL

SGH is authorized to confer the academic degree of doctor of social sciences

Pokój pracy wspólnej

DEVELOPMENT PROGRAMMES

POSTGRADUATE AND MBA STUDIES
TRAININGS FOR BUSINESS