Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Publikacje naukowe
Oferta dydaktyczna
SKN Odbudowy Ukrainy

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

Sekretariat

budynek G, piętro II, pokój 228
tel.: 22 564 93 45
e-mail: kmsp@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
About Department
Książka i symbol globu ikona
Publications
The student association for Ukraine’s Recovery

Contact

SGH Warsaw School of Economics, Department of International Comparative Studies
al. Niepodległości 162
02-554 Warsaw, PL

 

Secretary office

building G, floor II, room 228
phone: +48 22 564 93 45
e-mail: kmsp@sgh.waw.pl