Mentoring naukowy dla pracowników SGH

Już dziś pracownicy naszej uczelni, zarówno Ci na wczesnych etapach swojego rozwoju naukowego, ale również Ci bardziej doświadczeni mają możliwość skorzystania z doświadczenia starszych kolegów i koleżanek w ramach programu mentoringowego.

Zachęcamy do skorzystania z rad naszych badaczek i badaczy, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Celem mentoringu jest wspieranie realizacji planów rozwoju naukowego badaczek i badaczy, w takich obszarach jak przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej, przygotowanie i złożenie wniosku habilitacyjnego, ale też wniosku profesorskiego. Można również skorzystać ze wsparcia dotyczącego przygotowania publikacji do złożenia w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, czy przygotowania wniosków projektowych do instytucji krajowych (takich jak NCN, NAWA, czy NCBiR), oraz międzynarodowych. Współpraca z mentorami ma na celu wspieranie badaczek i badaczy w SGH, które wpłyną zarówno na wymierne efekty związane z ich awansem zawodowym jak i poczucie wsparcia i satysfakcji z pracy.

Mentorami i mentorkami będą doświadczeni naukowcy i naukowczynie, którzy wspólnie z Państwem będą pracować nad wybranymi obszarami rozwoju naukowego.

Mentoring będzie realizowany w terminach uzgodnionych indywidualnie z wybranym mentorem.

Mentoring naukowy obejmuje cztery zakresy wsparcia:

  • osiąganie kolejnych stopni/tytułu
  • publikowanie osiągnięć w prestiżowych czasopismach międzynarodowych / wydawnictwach
  • wnioskowanie i realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych
  • rozwój akademicki, nawiązywanie współpracy naukowej, udział w konferencjach międzynarodowych

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach mentoringu naukowego należy wypełnić za pomocą formularza Forms.

Po przesłaniu wniosku zostanie wskazany mentor. Z mentorem pracownik (mentee) kontaktuje się już indywidualnie.


Dział Nauki
e-mail: dna@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 98 30, 22 564 92 14