Instytut Kapitału Ludzkiego

Studenckie Koło Naukowe Negocjator
Certyfikacja kompetencji zawodowych - Development Centre
Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów

Oferta dydaktyczna

Studia podyplomowe
Studia licencjackie i magisterskie
Specjalności międzykierunkowe

Kontakt

Instytut Kapitału Ludzkiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

Budynek Główny, pokój 102 (I piętro)
Telefon: 22 564 94 50
Telefon/fax: 22 564 94 51

Książka i hierarchia ikona
About the institute
Mówca i słuchacze ikona
Conferences and seminars
Consultations
Publications
Student Research Club Negotiator
Professional Competence Certification
Jurnal Education of Economists and Managers

Areas of study

Didactics
Bachelor's and Master's Seminars
Interdisciplinary specialties

Contact

Institute of Human Capital
SGH Warsaw School of Economics
Al. Niepodległości 162
02-554 Warsaw


Main Building, room 102 (1st floor)
Phone: 22 564 94 50
Phone/Fax: 22 564 94 51