Ułatwienia dostępu

Od kilku lat podejmowane są działania, mające na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do zasobów zgromadzonych w Bibliotece SGH i w ten sposób wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Dotychczas działania te objęły:

 • Zmiany uregulowań prawnych, tzn. korzystne zapisy dotyczące wypożyczania książek z Biblioteki.
 • Likwidację barier architektonicznych poprzez dostosowanie dolnej kondygnacji budynku Biblioteki, tj. wykonane zostały:
  • podjazd na taras przed głównym wejściem,
  • mechanizmy umożliwiające otwarcie drzwi zewnętrznych po naciśnięciu odpowiedniego przycisku,
  • platformy pozwalające osobie na wózku wjechać na poziom parteru,
  • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakupiono sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne ułatwiające osobom z niepełnosprawnością korzystanie z materiałów zgromadzonych w Bibliotece, w tym:

 • powiększalnik elektroniczny MyReader, który ułatwia czytanie osobom niedowidzącym (powiększalnik znajduje się w Czytelni Czasopism Polskich)
 • stanowisko komputerowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które znajduje się w Centrum Dokumentacji Europejskiej (pok. 9) na stanowisku: zestaw do skanowania i czytania Multilektor (w tym program Cycero i FineReader), oprogramowanie mówiące (Jaws) i powiększająco-mówiące (ZoomText MagReader), dostęp do Internetu, specjalna mysz dla osób z niesprawnością rąk) oraz słuchawki.