Prowadzenie zajęć w formie hybrydowej

Wszystkie sale dydaktyczne w budynkach SGH wyposażone są w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. poprzez jednoczesny udział studentów znajdujących się w sali dydaktycznej oraz uczestniczących w zajęciach online.