Prowadzenie zajęć w formie hybrydowej

Wszystkie sale dydaktyczne w budynkach SGH wyposażone są w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. poprzez jednoczesny udział studentów znajdujących się w sali dydaktycznej oraz uczestniczących w zajęciach online.

W zależności od możliwości kubaturowych i sprzętowych sale wyposażone są w:

  • wariant 1: komputer stacjonarny, projektor, kamerę internetową z opcją śledzenia, zestaw głośnomówiący, telewizor
  • wariant 2: komputer stacjonarny, projektor, kamerę internetową, zestaw głośnomówiący

Instrukcje

Budynek A
Budynek B
Budynek C
Budynek G
Budynek W
Budynek Abramowskiego

Centrum Otwartej Edukacji
e-mail: e-sgh@sgh.waw.pl