Czasopisma naukowe SGH

​International Journal of Management and Economics

Bazy danych:
Index Copernicus BazEkon ​BazHum Baidu Scholar CEJSH Celdes CNKI Scholar CNPIEC DOAJ EBSCO Discovery Service Genamics JournalSeek J-Gate Naviga (Softweco) Primo Central (ExLibris) ReadCube RePEc ResearchGate Summon TDOne (TDNet) WorldCate (OCLC)
Punktacja:
100
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Studia Demograficzne

Bazy danych:
Index Copernicus CEJSH ICI Journals Master List BazEkon PBN Bibliografia Geografii Polskiej
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

​​Analizy i Studia CASP

Bazy danych:
​ICM BazEkon CEJSH Pol-index CEON CEEOL
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse nauki prawne
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

​Studia z Polityki Publicznej​

Bazy danych:
Index Copernicus BazEkon ​BazHum Baidu Scholar CEJSH Celdes CNKI Scholar CNPIEC DOAJ EBSCO Discovery Service Genamics JournalSeek Google Scholar J-Gate Naviga (Softweco) Primo Central (ExLibris) ReadCube RePEc ResearchGate Summon TDOne (TDNet) WorldCate (OCLC)
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
nauki o zdrowiu ekonomia i finanse nauki o polityce i administracji nauki socjologiczne
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Gospodarka Narodowa.The Polish Journal of Economics

Bazy danych:
Web of Science ERIH PLUS BazEkon CEJSH Index Copernicus RePEc ProQuest DOAJ Google Scholar
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

​Organization and Management (Organizacja i Kierowanie)

Bazy danych:
CEEOL BazEkon Pol-index ICI Journals Master List Google Scholar
Punktacja:
40
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Journal of Management and Financial Sciences

Bazy danych:
CEJSH Index Copernicus BazEkon
Punktacja:
40
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów​

Bazy danych:
CEJSH Index Copernicus BazEkon
Punktacja:
40
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
miesięcznik​

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Bazy danych:
BazEkon CEJSH ERIH PLUS Google Scholar Index Copernicus CEEOL
Punktacja:
40
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych

Bazy danych:
BazEkon CEJSH RePEc
Punktacja:
40
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse
Częstotliwość wydawania:
ukazuje się nieregularnie​

E-mentor

Bazy danych:
Web of Science BazEkon CEJSH CEEOL Index Copernicus ESCI
Punktacja:
40
Dyscyplina naukowa:
architektura i urbanistyka ekonomia i finanse nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o zarządzaniu i jakości pedagogika
Częstotliwość wydawania:
5 razy w roku

Warsaw Forum of Economic Sociology​

Bazy danych:
BazEkon Index Copernicus EconBiz
Punktacja:
20
Dyscyplina naukowa:
nauki socjologiczne
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów

Bazy danych:
​EBSCO BazEkon Index Copernicus
Punktacja:
20
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse nauki o zarządzaniu i jakości
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Econometric Research in Finance

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
20
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno - Społecznego. Studia i Prace​

Bazy danych:
BazEkon ​BazHum Index Copernicus
Punktacja:
9
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

​Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH​​

Bazy danych:
CEJSH Index Copernicus RePEc BazEkon
Punktacja:
8
Częstotliwość wydawania:
2-3 razy w roku​

​Kwartalnik "Trzeci Sektor"

Punktacja:
6
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Koniunktura w budownictwie

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Koniunktura w przemyśle​

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
miesięcznik​

Koniunktura w handlu

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Koniunktura w bankowości

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Koniunktura w rolnictwie

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Kondycja Gospodarstw Domowych

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej

Bazy danych:
BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

​Working Papers (World Economy Research Institute)

Bazy danych:
​BazHum BazEkon
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
ciągła