Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Tematyka praca dyplomowych
Studia podyplomowe

Kontakt

Instytut Ekonomii Międzynarodowej
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8 bud. M pok. 33, 23, 21
02-513 Warszawa

 

Telefon: 22 564 93 61 (pok. 21, 33)
Telefon: 22​ 564 93 44 (pok. 23)

emial: iem@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
About the institute
Mówca i słuchacze ikona
Conferences
Office hours
Major publications
Project V4

Contact

Institute of International Economics
World Economy College

SGH Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, SGH)
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

Phone: 00 48 22 564 93 61 (office)
Email: iem@sgh.waw.pl