Statistica

Statistica jest programem pozwalającym na wykonywanie zaawansowanej analizy danych. Umożliwia obliczanie wszystkich, powszechnie używanych statystyk opisowych. To zintegrowany system, który pozwala na analizę przekrojową, a także na badanie korelacji między zmiennymi. Dostępne funkcjonalności stanowią duże wsparcie przy pracy na danych statystycznych.

Program dostępny jest w języku polskim oraz angielskim. Do zarejestrowania oprogramowania podczas instalacji potrzebne jest połączenie z Internetem. Prosimy pamiętać, że w formularzu rejestracyjnym należy podać własny adres mailowy w domenie SGH. Podając prywatny adres nie będziemy w stanie zakończyć instalacji oprogramowania.

Aby uzyskać dostęp do tego oprogramowania należy:

  1. Wejść na stronę Oprogramowanie
  2. Wejść w zakładkę STATISTICA i wybrać katalog z najnowszą wersją programu
  3. Zapisać wszystkie pliki z tego folderu - ściągany program zapisany jest w postaci obrazu pliku w formacie .iso  
  4. Wypalić płytę instalacyjną DVD programem Nero (lub innym) lub skorzystać z funkcji Windows 10 do odczytywania plików .iso
  5. Zainstalować program zgodnie z instrukcją instalacji
  6. Licencje dostępne są w zakładce STATISTICA na stronie Oprogramowanie

Uwaga! Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych nie świadczy pomocy w zakresie instalacji oprogramowania na komputerach prywatnych.

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: zwri@sgh.waw.pl