Rezerwacja sal dydaktycznych

Pracownicy mogą zarezerwować sale dydaktyczne wysyłając zgłoszenie na adres mailowy Działu Organizacji Dydaktyki.

Aby zarezerwować salę na potrzeby studiów podyplomowych lub doktoranckich, sekretarze studiów powinni wypełnić formularz rezerwacji w terminach:

  • semestr zimowy od 1 czerwca,
  • semestr letni od 1 grudnia.

Dział Organizacji Dydaktyki
pok. 37, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 64
e-mail: dod@sgh.waw.pl