Cykliczne raporty i opracowania

Na podstawie wyników uzyskanych w toku prac badawczych prowadzonych w SGH, publikowane są cykliczne raporty, które przedstawiają najważniejsze i najbardziej aktualne analizy dotyczące sytuacji ekonomicznej i społecznej, zarówno w Polsce, jak i w skali międzynarodowej.