Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości

Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości (CKW) powołane zostało w 2019 r. przez JM Rektora SGH w ramach projektu #SGH4U Welcome to Poland jako wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Współpracy Międzynarodowej i Kolegium Społeczno-Ekonomiczne.

Centrum jest miejscem, w którym gromadzona jest ekspertyza z obszaru wielokulturowości, komunikacji międzykulturowej czy funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Głównym celem inicjatywy jest długofalowe budowanie kompetencji pracowników SGH, również we współpracy z partnerami w kraju i za granicą.

W ramach CKW prowadzona jest platforma wymiany doświadczeń oraz Biblioteczka Trenera. Organizowane są również szkolenia dla pracowników i studentów SGH.

Biblioteczka #SGH4U

Biblioteczka Trenera #SGH4U została stworzona w ramach projektu Welcome to Poland - #SGH4U i działa przy Centrum Kompetencyjnym Wielokulturowości.

Biblioteczka Trenera #SGH4U prowadzona jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH - znajdujące się w niej pozycje książkowe dostępne są dla pracowników SGH zainteresowanych szeroko pojętym zagadnieniem wielokulturowości oraz zarządzaniem i komunikacją.

Centrum Współpracy Międzynarodowej:

Aneta Szydłowska
pok. 7, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 92 13
e-mail: aszydlo@sgh.waw.pl

Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie lub przez email.

Platforma wymiany doświadczeń

Platforma wymiany doświadczeń została stworzona z myślą o uczelniach polskich, które w jej ramach mogłyby się dzielić swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie internacjonalizacji uczelni.

Platforma wymiany doświadczeń to również miejsce, gdzie można znaleźć:

 • odpowiedź na nurtujące pytania,
 • rozwiązanie swojego problemu,
 • znaleźć dobry pomysł i inicjatywę,

które pomogą uczelniom stworzyć idealny kampus, w którym wszyscy, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, rasy, płci i języka będą się czuli dobrze.

Szkolenia dla pracowników i studentów

W ramach projektu Welcome to Poland – #SGH4U zrealizowano szereg szkoleń dla pracowników i studentów SGH.

Dla pracowników:

 • Szkolenie e-learning: „Różnice kulturowe” – dostępne na platformie e-learningowej e-SGH w języku polskim i angielskim (dostępne po zalogowaniu)
 • Warsztaty specjalistyczne z obszaru wielokulturowości i obsługi studenta zagranicznego (60 uczestników; listopad/grudzień 2019); szkolenie przeprowadzone przez Biuro Obsługi Międzynarodowej Dominika Cieślikowska
 • Szkolenie trenerskie z zakresu zarządzania i komunikacji międzykulturowej (20 uczestników; styczeń-czerwiec 2020); szkolenie przeprowadzone przez trenerów Europejskiej Akademii Dyplomacji
 • Szkolenie dot. prawnych regulacji związanych z obsługą studenta zagranicznego (luty 2021 r.); szkolenie przeprowadzone przez firmę Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr
 • Szkolenie z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (luty 2021 r.) zrealizowane na platformie Ms Teams; szkolenie przeprowadzone przez trenerów Europejskiej Akademii Dyplomacji. W ramach szkolenia zrealizowano 4 moduły:
  • Wystąpienia publiczne (ang)
  • Zdolności negocjacyjne, komunikacja (ang)
  • Protokół dyplomatyczny (pol)
  • Umiędzynarodowienie - strategie budowania współpracy (pol)
 • Szkolenie zagraniczne „Crisis Leadership in Higher Education” organizowane przez Harvard Kennedy School (marzec 2021 r.; udział 6 pracowników z SGH)

Dla studentów:

 • Szkolenia dot. komunikacji wielokulturowej dla studentów (luty/marzec 2021 r.); szkolenie przeprowadzone przez Biuro Obsługi Międzynarodowej Dominika Cieślikowska. Szkolenie realizowane było online na platformie MsTeams po polsku i angielsku w ramach następujących modułów:
  • Zasady etykiety i savoir-vivre (w kontekście relacji międzynarodowych)
  • Sztuka wystąpień i prezentacji publicznych
  • Różnice międzykulturowe/komunikacja międzykulturowa  
 • Szkolenie e-learning: „Różnice kulturowe” – dostępne na platformie e-learningowej e-SGH w języku polskim i angielskim (dostępne po zalogowaniu)

W kolejnej sekcji znajdą Państwo część materiałów z powyższych szkoleń do pobrania

Materiały szkoleniowe

Szkolenie z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

Szkolenie dot. prawnych regulacji związanych z obsługą studenta zagranicznego

Publikacje

W ramach projektu opracowano szereg różnych publikacji (broszur, ulotek oraz publikację recenzowaną) mających na celu wsparcie współpracy międzynarodowej oraz kadry i studentów uczelni. Zachęcamy do pobrania i skorzystania z poniższych publikacji:

W przypadku publikacji recenzowanej pt. „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki” osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnego egzemplarza publikacji proszone są o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego:

Koordynacją funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego Wielokulturowości zajmuje się: Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej

Nadzór merytoryczny nad CKW pełni dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH (prorektor ds. dydaktyki i studentów, Kierownik Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH).

Centrum zostało utworzone w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie” (#SGH4U). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - projekty EFS - logo