Rozwój potencjału badawczego SGH dla trwałego wzrostu oraz odpornych i inkluzywnych społeczeństw

Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa doskonałości” jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych przez zespoły badawcze SGH w zakresie priorytetowych obszarów badawczych określonych w polityce naukowej SGH, prowadzących do zwiększenia roli prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenia wpływu prowadzonych badań na funkcjonowanie regionalnego, krajowego i międzynarodowego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wzmocnienie potencjału badawczego SGH poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i rozwój interdyscyplinarnej, międzynarodowej współpracy, a także wspieranie rozwoju naukowców, szczególnie na wczesnym etapie ich kariery.
  2. Zwiększenie dorobku publikacyjnego nauczycieli akademickich SGH w prestiżowych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach.
  3. Zwiększenie potencjału pozyskiwania grantów badawczych, w szczególności międzynarodowych.
  4. Zwiększenie rozpoznawalności dorobku naukowego SGH w międzynarodowej przestrzeni naukowej.

Projekt obejmuje wsparcie badań prowadzonych w czterech ewaluowanych w SGH dyscyplinach tj.: ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca), nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, a także badania interdyscyplinarne, uwzględniające wymienione dyscypliny.

 

Obraz
logo Regionalnej Inicjatywy Doskonałości

 

Obraz
logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”

Kierownik projektu:
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Wartość projektu:
11 395 095 PLN
Instytujca finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data realizacji:
Styczeń 2024 - Grudzień 2027
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
.