Biblioteka aktów prawnych (BAP)

Biblioteka Aktów Prawnych umożliwia dostęp do internetowej bazy wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych w SGH.

Usługa realizowana jest poprzez dostęp do bazy dokumentów, która umożliwia użytkownikom:

 • dostęp do dokumentacji prawnej SGH z podglądem aktualnego statusu danego aktu;
 • widok powiązań między dokumentami, dzięki którym użytkownik uzyska wgląd w poszczególne wersje dokumentów i związane z nimi tematycznie inne akty prawne;
 • dostęp do narzędzia wyszukiwania pod nazwą „Zaawansowane”, które daje możliwość precyzyjnego odnalezienia aktów prawnych dzięki dostępnym opcjom widocznym po wyborze w polu „Rodzaj” hasła „Wewnętrzny Akt Prawny”.

Kliknij w poniższy link, aby przejść do BAP:

W zestawieniu podstawowych aktów prawnych znajdują się regulacje wprowadzające lub określające:

 • Statut SGH;
 • Strategię rozwoju SGH;
 • Regulamin studiów SGH;
 • Program studiów SGH;
 • Sposób potwierdzania efektów uczenia się;
 • Warunki i tryb rekrutacji na studia w SGH;
 • Zasady organizacji przyjęć na studia w SGH w trybie przeniesienia z innych uczelni;
 • Regulamin świadczeń dla studentów SGH;
 • Regulamin Szkoły Doktorskiej SGH;
 • Ramowy program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH;
 • Program kształcenia w dyscyplinach w Szkole Doktorskiej SGH;
 • Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH;
 • Szczegółowe zasady i tryb postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego;
 • Regulamin organizacyjny SGH,
 • Regulamin pracy SGH;
 • Regulamin wynagradzania SGH;
 • Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej SGH;
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej, zasad ich komercjalizacji i korzystania z infrastruktury badawczej SGH;
 • Zasady ochrony danych osobowych w SGH.