STATA

Jest to program statystyczny służący do budowy prostych i zaawansowanych modeli ekonometrycznych oraz badań zależności pomiędzy zmiennymi, w tym także na bazie danych panelowych.

Aby uzyskać dostęp do tego oprogramowania należy:

  1. Wejść na stronę Oprogramowanie
  2. Wejść w zakładkę STATA i wybraćkatalog z najnowszą wersją programu
  3. Zapisać plik z wybranego folderu  
  4. Zainstalować program zgodnie z instrukcją instalacji
  5. Licencje dostępne są w zakładce STATA na stronie Oprogramowanie

Uwaga! Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych nie świadczy pomocy w zakresie instalacji oprogramowania na komputerach prywatnych.

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: zwri@sgh.waw.pl