Usługi poligraficzne

Wszystkie artykuły poligraficzne należy zamawiać przez sklep intranetowy dostępny w sieci SGH.
Wizytówki
  1. Wnioski na druk wizytówek służbowych przyjmowane są w sposób ciągły – jedynie data złożenia wniosku decyduje o tym, w której partii zostanie on uwzględniony. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie realizowane będą dopiero w kolejnej partii zamówienia (ważne, by wniosek został złożony przed upływem miesiąca, np. złożony 2 stycznia zostanie zrealizowany w lutym).
  2. Druk wizytówek następuje po uzyskaniu pełnej akceptacji wniosku złożonego w systemie WORKFLOW. W przypadku organizacji studenckiej lub studenckiego koła naukowego wniosek musi być zaakceptowany przez opiekuna naukowego organizacji. Wnioski niemające wymaganej akceptacji nie będą przyjmowane.
  3. Uczelnia nie ma obowiązku drukowania wizytówek wszystkim pracownikom. Jeżeli więc pracownik nie akceptuje zasad druku wizytówek, Oficyna Wydawnicza ma prawo odmówić ich wydrukowania.
  4. Ponieważ logo Uczelni jako symbol graficzny instytucji (zastrzeżony znak towarowy) jest jej wyłączną własnością, odmowa nie uprawnia pracownika do uzyskania wizytówek służbowych w inny sposób (w punkcie usługowym, automacie itp.).
  5. Wnioski złożone przez jednostki SGH przechowywane są przez Oficynę Wydawniczą przez jeden rok od daty złożenia.

Kwestie finansowe:

Opłata za wizytówki – minimum 100 sztuk wynosi 56 zł.

Istnieje możliwość wykonania wizytówek w trybie ekspresowym – opłata za 100 sztuk wynosi wówczas 123 zł, za 200 sztuk – 89 zł, a przy nakładzie 300 sztuk – 86,10 zł.

Pieczątki

Wśród usług świadczonych przez Oficynę Wydawniczą znajduje się wyrób treści pieczątek i stempli, ich ewidencjonowanie oraz likwidacja zużytych, uszkodzonych lub zdezaktualizowanych – reguluje to Zarządzenie Kanclerza nr 1 z 31 stycznia 2014 r. w sprawie pieczęci urzędowych, pieczątek i stempli używanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z załącznikami.

Zakupy krok po kroku:

  1. Wybieramy odpowiadający nam produkt (produkty), finalizując wybór kliknięciem w opcję „kup”, która odsyła nas do „wniosku zamówień publicznych”.
  2. Wypełniamy wniosek zgodnie z obowiązującymi normami. W punkcie 7 wniosku po prawej stronie mamy opcję „dodaj” – po kliknięciu w nią pojawia się okienko „przeglądaj”, za pomocą którego wprowadzamy dokument (Word lub PDF) z zapisaną treścią pieczątki/stempla.
  3. Po standardowym wypełnieniu wniosku, przesyłamy go do akceptacji.
  4. Odbiór gotowych pieczątek/stempli następuje w Pracowni kserograficznej.
Legitymacje

​Legitymacje (pracownicze, studenckie, doktoranckie) drukowane są przez Oficynę Wydawniczą w Pracowni kserograficznej, po zgłoszeniu przez zainteresowaną jednostkę.

Papier firmowy

Papier firmowy w wersji drukowanej można zamówić przez sklep intranetowy.

Papier firmowy w wersji elektronicznej można zamówić wysyłając zgłoszenie na adres mailowy monika.sobieska@sgh.waw.pl.

Dodatkową możliwością jest pobranie czystego wzoru papieru firmowego z systemu EZD. W tym celu należy założyć nową koszulkę i utworzyć nowy dokument, wykorzystując dostępny wzór – w nazwie pliku znajdzie się kod jednostki. Taki plik wystarczy zapisać na dysku komputera i korzystać wedle zapotrzebowania.

Ksero

Oficyna Wydawnicza świadczy usługi kopiowania, bindowania i laminowania dokumentów.

Przy finalizacji zamówienia wybranej usługi w sklepie intranetowym, wyświetla się wniosek zamówień publicznych, który należy wypełnić. Wniosek poddany jest standardowej procedurze akceptacji.

Realizacja zaakceptowanego zamówienia następuje w Pracownik kserograficznej.

Świadectwa i dyplomy

Dyplomy i świadectwa drukowane są przez Oficynę Wydawniczą w Pracowni  Kserograficznej.

Materiały reklamowe i poligraficzne: druk małoformatowy i wielkoformatowy

Druk wielkoformatowy

Druk wielkoformatowy to usługa drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych, wielkoformatowych: bannery, roll-upy, x-bannery oraz plakaty.

Druk małoformatowy

Druk małoformatowy to usługa drukowania materiałów poligraficzno-reklamowych, małoformatowych: foldery, broszury, ulotki, leaflety, notatniki, okładki, zaproszenia, teczki, karty świąteczne, wlepy, wizytówki, papier firmowy, zaświadczenia, koperty.

Oficyna Wydawnicza
Monika Sobieska
pok. 024, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 95 45
e-mail: monika.sobieska@sgh.waw.pl