Nagrody i odznaczenia przyznawane przez SGH

DHC Jerzy Hausner
Doktorzy honoris causa

Honorowy tytuł doktora honoris causa nadaje Senat SGH szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

Medale i odznaczenia uczelni

Medal oraz odznaczenie przyznawane są szczególnie zasłużonym za wybitne osiągnięcia oraz pracę na rzecz naszej uczelni.

 

Odznaka „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” przyznawana jest szczególnie zasłużonym pracownikom oraz emerytowanym pracownikom SGH.

Medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” przyznawany jest osobom lub instytucjom, które działając na rzecz SGH lub współpracując z SGH przyczyniły się do stworzenia lub wzmocnienia pozytywnego wizerunku SGH

Kobieta z pucharem zwycięzcy
Nagroda absolwencka „Liderzy SGH”

Nagroda przyznawana za istotny pozytywny wpływ i osiągnięcia w roli lidera w obszarze nauki lub biznesu

Nagroda gospodarcza SGH

Nagroda Gospodarcza SGH to coroczne wyróżnienie dla osoby, która w sposób szczególny zasłużyła się dla kształtowania przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego Polski.

Statuetka nagroda Żagle biznesu
Żagle Biznesu SGH

Celem konkursu „Żagle Biznesu SGH” jest wyróżnienie dynamicznie rozwijających się ​​​​i osiągających sukcesy gospodarcze przedsiębiorstw, założonych i prowadzonych przez studentów, doktorantów lub absolwentów SGH. W szczególności zależy nam na upowszechnianiu i promowaniu najlepszych praktyk biznesowych.

HONOROWI AMBASADORZY SGH

Zadaniem honorowych Ambasadorów SGH jest wsparcie promowania dorobku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w środowiskach, w których działają, jak również dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Honorowi Ambasadorzy SGH zostali po raz pierwszy mianowani przez rektora SGH, prof. Piotra Wachowiaka podczas Święta SGH, 8 czerwca 2022 r.

DHC Jerzy Hausner
DOCTORS HONORIS CAUSA

The honorary title of doctor honoris causa is conferred by the Senate of SGH Warsaw School of Economics on persons of particular merit for the development of science, the economy or international cooperation.

SGH Economic Award

The SGH Economic Award is a distinction for an individual who has particularly contributed to fostering entrepreneurship and innovation and thus has contributed to the economic development of Poland

Kobieta z pucharem zwycięzcy
SGH Leaders

Nominations for a significant positive impact and achievements as a leader in the field of science or business

Honorary Ambassadors of SGH

The mission of the SGH Honorary Ambassadors is to support the promotion of the university achievements in the environments in which they operate, as well as to share their experience and expertise.

 

SGH Honorary Ambassadors were first appointed by SGH Rector Prof. Piotr Wachowiak on this year’s SGH Celebration Day, on 8 June 2022.