Pracownia badań jakościowych

Sala badań fokusowych jest dostępna dla całej społeczności akademickiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Znajduje się w Domu Studenckim „Grosik”, przy ulicy Madalińskiego 31/33, I p.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem danych za pomocą grup fokusowych, w 2020 r. oddano w SGH do użytku dwie, w pełni wyposażone sale do przeprowadzania sesji dyskusyjnych. Docelowo mieszczą one 10 badanych osób, a moderator badania ma m.in. możliwość skorzystania z ekranu do wyświetlania materiałów, a także nagrania przebiegu całej sesji.

Otwarcie sali badań fokusowych w SGH stwarza przede wszystkim szereg szans w obszarze dydaktyki, związanych z możliwością nabycia przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, jak również niełatwej sztuki prowadzenia badań fokusowych. W ramach zajęć studenci mogą wcielać się także w role respondentów, poznając z zupełnie innej perspektywy proces realizacji badań jakościowych.

Badania jakościowe

Badania jakościowe, to rodzaj nowatorskich badań, który jest szczególnie ważny w dziedzinie nauk społecznych. Istota badań jakościowych, zarówno realizowanych w oparciu o zogniskowane wywiady grupowe, realizowane w studiu badań fokusowych, jak i indywidualnych wywiadów pogłębionych, związana jest ze stworzeniem przez badacza warunków sprzyjających otwartej, szczerej i pogłębionej rozmowie z respondentami. Warto zauważyć, że w badaniach jakościowych główny nacisk badawczy położony jest na rozpoznanie i interpretację zachowań jednostek badanych, a nie na opis skali analizowanych zjawisk.

W ramach badań fokusowych gromadzone są zarówno dane pochodzące z wypowiedzi respondentów, jak i dane o charakterze obserwacyjnym. Aby umożliwić proces ich pozyskiwania w pracowni badań fokusowych SGH zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie obserwacyjne, znajdujące się po drugiej stronie lustra weneckiego. Jest ono wyposażone w najwyższej klasy sprzęt specjalistyczny (m.in. do obsługi kamer HD). Daje także duży komfort obserwacji przebiegu badań fokusowych zarówno badaczom, osobom uczącym się prowadzenia wywiadów jakościowych, jak i potencjalnym, komercyjnym zleceniodawcom.

Nowe studio stwarza naturalnie także szereg możliwości realizacji badań naukowych pracownikom i doktorantom naszej uczelni. Nowa inicjatywa na mapie kampusu SGH może stanowić potencjalną przestrzeń do podjęcia współpracy komercyjnej z podmiotami zewnętrznymi (m. in. agencjami badań rynkowych i społecznych).

Rezerwacja sali

Pracownicy mogą zarezerwować sale dydaktyczne wysyłając zgłoszenie na adres mailowy Działu Organizacji Dydaktyki, e-mail: dod@sgh.waw.pl

Centrum Otwartej Edukacji
al. Niepodległości 162,
budynek G (główny), nr pokoju 150, 226,
02-554 Warszawa
e-mail: coe@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 9722 - 25