Uczelnie partnerskie – Ameryka Południowa

Wykaz uczelni partnerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Ameryce Południowej

Poniżej znajdą Państwo wykaz zagranicznych uczelni w Ameryce Południowej, z którymi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w ramach różnych programów międzynarodowych m.in. Erasmus+ (mobilności z krajami niestowarzyszonymi z UE), CEMS MIM i in.

Jednostki SGH oraz ich pracownicy zainteresowani nawiązaniem współpracy międzynarodowej z nowymi uczelniami partnerskimi proszone są o wypełnienie „Wniosku o nawiązanie współpracy” i przesłanie go zgodnie z instrukcją do Centrum Współpracy Międzynarodowej:

 

Argentyna
 1. Universidad Torcuato Di Tella
  – współpraca w ramach sieci PIM
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Brazylia
 1. Fundação Getúlio Vargas - Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)
  – program CEMS MIM
  – współpraca w ramach sieci PIM
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 2. Fundação Getúlio Vargas - Escola Brasileira De Administração Pública E De Empresas (EBAPE)
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 3. Fundação Getúlio Vargas - Escola De Pós-Graduação Em Economia (EPGE)
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Chile
 1. Pontificia Universidad Catolica de Chile
  – współpraca w ramach sieci PIM
 2. Universidad Adolfo Ibáñez
  – program CEMS MIM
Peru
 1. Universidad del Pacifico
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Urugwaj
 1. Universidad de Montevideo
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów oraz współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Wenezuela
 1. Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)
  – współpraca w ramach sieci PIM