Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Szkoła Doktorska SGH

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH

Czy w sytuacji ukończenia studiów na uczelni zagranicznej (wg. strony i kwalifikatora NAWA te dyplomy powinny być powszechnie uznawane w Polsce) uzyskany dyplom jest wystarczający przy aplikacji, czy jest konieczność jego tłumaczenia?

Zgodnie z Uchwałą nr 175 Senatu SGH z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2022/2023, § 11 ust. 1 pkt 7) w przypadku dyplomu uczelni zagranicznej należy przedstawić dokument uznania dyplomu zagranicznego przez NAWA.

Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH odbywa się w trybie niestacjonarnym?

Nie. Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH odbywa się od poniedziałku do piątku.

Czy doktorantom Szkoły Doktorskiej SGH przysługują miejsca w akademikach?

Tak. Zgodnie z art. 211. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku doktorant może ubiegać się o:

  • zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni,
  • zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów

Czy doktorant musi prowadzić zajęcia dydaktyczne?

Nie, w Szkole Doktorskiej SGH doktorant nie prowadzi zajęć.

Czy kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH jest odpłatne?

Nie, kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH jest bezpłatne


Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa,
tel.: 22 564 73 15
tel.: 22 564 71 15