Test z wiedzy o przedsiębiorczości

Test z wiedzy o przedsiębiorczości (WOP) ma na celu sprawdzenie ogólnych predyspozycji kandydata do studiów ekonomicznych.

Test obowiązuje jedynie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim. Nie obowiązują oddzielne zapisy na WOP, wystarczy wybrać jako jedną z preferencji w ISR studia stacjonarne w języku polskim. Zakres tematyczny, który obejmuje test, jest zbieżny z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości prowadzonego w polskich liceach ogólnokształcących i technikach.

Zapoznaj się również z:

Jaka jest formuła testu WOP?

Test trwa 90 minut i składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru o różnej wartości punktowej, z których łącznie możesz uzyskać od 0 do 100 punktów. Nie ma ustalonego progu minimalnego oznaczającego zaliczenie testu WOP – nawet jeśli zdobędziesz 1 punkt, to powiększysz pulę swoich punktów kwalifikacyjnych, a tym samym zwiększysz swoją szansę na przyjęcie na studia w SGH.

Jak się zapisać na test WOP?

Nie ma oddzielnych zapisów na test – wystarczy, że w ISR zadeklarujesz chęć rekrutacji na studia stacjonarne po polsku. Pamiętaj jednak, że Twoja rejestracja musi być skuteczna abyś mógł wziąć udział w teście, co znaczy, że powinieneś terminowo uzupełnić wymagane zakładki w ISR i wpłacić opłatę rekrutacyjną.

Gdzie i kiedy odbędzie się test WOP?

Test organizowany jest przez SGH i odbędzie się na terenie SGH 17 lipca 2024 r. 

Nie ma możliwości przystąpienia do testu w innym terminie lub w trybie zdalnym. Zarezerwuj sobie czas w tym dniu między 9:00 a 15:00. W przypadku bardzo dużej liczby kandydatów możliwa jest tura popołudniowa, rozpoczynająca się o godzinie 16.00. Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia testu i sali, w której będziesz go pisać, zostaną udostępnione przez ISR w zakładce KARTA WSTĘPU na 2 dni przed egzaminem.

Co muszę wziąć ze sobą na test WOP?

Na test zabierz ze sobą dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty lub paszport), kartę wstępu (dokument będzie do wydrukowania w ISR) oraz długopis z czarnym tuszem.

Kiedy i jak poznam swój wynik z testu WOP?

Informację o wyniku z testu otrzymasz w ISR w dniu ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Kto jest zwolniony z pisania testu WOP?

Z testu zwolnieni są ci kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymali 433 punkty na podstawie zadeklarowanych osiągnięć w poniższych olimpiadach:

  • laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości,
  • laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – 6 pierwszych miejsc,
  • laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego określonych uchwałą Senatu SGH.
Czy będzie organizowany kurs przygotowawczy do testu WOP?

Kurs przygotowawczy jest organizowany dla osób, które planują wzięcie udziału w rekrutacji na studia licencjackie w SGH w roku akademickim 2024/2025. Więcej szczegółów będzie dostępnych na stronie kursu:

 

Kurs przygotowawczy do testu z wiedzy o przedsiębiorczości