EZD SGH

EZD to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.

Instrukcja kancelaryjna wraz z JRWA (Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) oraz instrukcja archiwalna, to podstawowy zestaw przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, które określają prawidłowy i zgodny z przepisami prawa sposób postępowania z dokumentacją.

Dokumenty te określają sposób postępowania z dokumentacją od momentu jej wytworzenia lub wpływu do czasu archiwizacji włącznie, w szczególności rejestracji przesyłek wpływających lub wychodzących, rejestracji spraw, znakowania pism, gromadzenia dokumentacji oraz obiegu dokumentów.

Szczegółowe procedury i zasady postępowania z dokumentacją w SGH zawarte są w załączniku nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 7 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

MOŻLIWOŚĆ SYSTEMU
  • wykonywanie czynności kancelaryjnych (prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisu spraw);
  • wykonywanie dekretacji;
  • wykonywanie akceptacji za pomocą podpisu elektronicznego;
  • dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw;
  • gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych;
  • prowadzenie możliwych do zrealizowania innych potrzebnych rejestrów lub ewidencji;
  • realizowanie korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi wyłącznie w postaci elektronicznych poprzez EZD zintegrowanym z e-PUAP.
STRONA EZD
PRACA ZDALNA W SGH

Instalator Addin można pobrać przez stronę:

WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE EZD

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH
AKTUALIZACJE SYSTEMU EZD

7 września 2023 r. po godz. 16:00 została przeprowadzona aktualizacja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

DOKUMETY I SZABLONY DO POBRANIA
SZKOLENIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu EZD proponujemy szkolenia dostosowane do potrzeb odbiorców.

Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia dla określonej grupy użytkowników oraz indywidualnych użytkowników zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. 
Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres ezd@sgh.waw.pl 

ZGŁOŚ PROBLEM

Problem dot. EZD można zgłosić za pośrednictwem systemu Helpdesk

lub wysyłając wiadomość na adres ezd@sgh.waw.pl 

KONTAKT

ezd@sgh.waw.pl


Marcin Dębowski 
tel: +48 22 564 9802

Milena Bakońska
tel: +48 22 564 9466

Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
e-mail: ezd@sgh.waw.pl

Centrum Kompetencyjne EZD EDU

Informacje dla uczelni współpracujących