Katedra Ekonomii I

Publikacje naukowe
Zajęcia dydaktyczne

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Ekonomii I
Kolegium Analiz Ekonomicznych
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

 

Sekretariat

mgr Iwona Ilia
budynek M, pokój 228
tel. 22 564 86 88

Książka i hierarchia ikona
About the Department
Biurko ikona
Authorities
Office hours
Scientific publications
Didactic offer
Student organization

Contact

Warsaw School of Economics 

Collegium of Economic Analysis 

Department of Economics I

al. Niepodległości 162

02-554 Warsaw

 

Office

Iwona Ilia, MA

building M, room 228

phone: 22 564 86 88