Pomoc psychologiczna

W trosce o jakość życia całej naszej społeczności stworzyliśmy możliwość uzyskania bezpłatnej fachowej pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników uczelni, którzy odczuwają potrzebę wsparcia.

Jeśli doświadczają Państwo jakichś trudności w relacjach uczelnianych, rodzinnych, partnerskich czy zawodowych, nie radzą sobie z nadmiernym stresem lub negatywnymi emocjami, zauważają kłopoty z koncentracją i utratą motywacji, własny niepokój lub irytację, doświadczają agresywnych lub zaskakujących zachowań, na które trudno zareagować albo innych problemów, które budzą Państwa obawy, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych i poufnych konsultacji psychologicznych.
 
Oferujemy indywidualne 50-minutowe sesje wsparcia psychologicznego lub krótsze 15-20 minutowe konsultacje podczas otwartego dyżuru psychologicznego. Każdy student ma możliwość skorzystania z 5 spotkań w ciągu roku akademickiego, a w wyjątkowych sytuacjach (ustalonych wspólnie z psychologiem) można ten limit zwiększyć.


Co można uzyskać dzięki konsultacjom?

Konsultacje psychologiczne pomogą: 

 • ​lepiej zrozumieć doświadczane trudności, zachowania własne i innych, swoje uczucia i potrzeby,
 • uzyskać potrzebny dystans i rozwinąć odporność emocjonalną,
 • budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi i czerpać z nich więcej zadowolenia,
 • poczuć większy wpływ na własne życie, podejmować bardziej świadome decyzje, wprowadzić w życie potrzebną zmianę,
 • wypracować skuteczne sposoby samopomocy,
 • rozwijać się w oparciu o świadome korzystanie z własnych, naturalnych zasobów osobowościowych. 

Sesje indywidualne

Każda indywidualna sesja trwa 50 min. Pierwsze spotkanie służy ustaleniu na czym polega problem, jakie Państwo mają oczekiwania oraz poszukiwaniu możliwych rozwiązań i planów działań. Niektóre problemy mają bardziej złożony i/lub długotrwały charakter, może się więc okazać, że potrzebnych będzie więcej spotkań. Liczba możliwych spotkań oraz ich cel są wspólnie ustalane podczas pierwszej sesji. Celem każdej sesji jest zawsze zapewnienie pomocy tak sprawnej i skoncentrowanej na rozwiązaniach, jak to tylko możliwe.

Zapisy: pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl


Otwarty dyżur psychologiczny

Konsultacje trwają 15-20 minut. Nie obowiązują zapisy.

Marzec:

 • 5 marca, godz. 12-13
 • 12 marca, godz. 12-13
 • 19 marca, godz. 12-13
 • 26 marca, godz. 12-13

Kwiecień:

 • 2 kwietnia, godz. 12-13
 • 9 kwietnia, godz. 12-13
 • 16 kwietnia, godz. 12-13
 • 23 kwietnia, godz. 12-13
 • 29 kwietnia, godz. 14-15 (dyżur online - MS Teams)

Sylwetka dyżurującego psychologa

Konsultacje prowadzi Barbara Kowalewska – psycholożka z 20-letnim stażem w pracy z ludźmi. Zajmuje się pomocą, doradztwem i edukacją psychologiczną, prowadzi psychoterapię, konsultacje psychologiczne, zaawansowane treningi interpersonalne, szkoli trenerów w zakresie kompetencji psychospołecznych i nadzoruje ich pracę.

Pani Barbara Kowalewska ukończyła podyplomowy Kurs Pomocy Psychologicznej przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), pierwszą fazę Szkoły Psychoterapii i Pracy z Grupami w nurcie psychologii zorientowanej na proces oraz szereg szkoleń kształcących w zakresie różnych metod psychoterapeutycznych (m.in. focusingu, DMT, gestalt). Ukończyła także dwuletnią praktykę psychoterapeutyczną w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wspierając osoby z zaburzeniami psychotycznymi. Obecnie kontynuuje szkolenie doskonalące w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej w Ośrodku Intra. Pracuje pod stałą superwizją.

Sylwetka drugiego psychologa

​Konsultacje prowadzi również Adam Rudzki. Główną grupą, którą się opiekuje są studenci kształcący się w SGH na kierunkach anglojęzycznych, ale przyjmowani są również studenci z kierunków polskojęzycznych. Aby umówić się na sesję należy wysłać zgłoszenie na adres: psychologicalhelp@sgh.waw.pl​​​.  

Adam Rudzki – psycholog, psychoterapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Udziela porad psychologicznych, prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i par w podejściu humanistycznym i psychodynamicznym.

Ukończył Studium Psychoterapii Integratywnej - szkolenie zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczył w Studium Treningu Grupowego w Krakowie, Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz odbył kurs w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w zakresie psychoterapii i poradnictwa. Swoje umiejętności doskonali na Kursie Psychoterapii z zakresu Terapii Rodzin rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in.: kierując dziennym ośrodkiem dla osób które doświadczyły kryzysu psychicznego, jak również w Zespole Informacyjno-Interwencyjnym Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przez wiele lat udzielał porad psychologicznych, prowadził grupy terapeutyczne, konsultacje oraz psychoterapię w ramach realizowanych projektów dla organizacji pozarządowych i Instytucji Pomocy Społecznej.


Konsultacje dla rodziców

Konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek (od 15 stycznia) w godz. 10.00–14.00.

Czas trwania konsultacji: 50 minut. Obowiązują zapisy: pomocpsychologiczna-rodzice@sgh.waw.pl

Sylwetka psychologa

Konsultacje prowadzi Barbara Żak, pedagog i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin – rekomendowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Ukończyła 5 letnie szkolenie Psychoterapii oraz 2 letnie Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Barbara Żak jest trenerką i realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Prowadzi konsultacje wychowawcze, spotkania psychoedukacyjne, terapię rodzinną oraz terapię par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.


Gabinet pomocy psychologicznej
pok. 3/13, budynek C
al. Niepodległości 128