Poznaj SGH

Nieprzerwanie od 1906 r. SGH oferuje studia najwyższej jakości. Dyplom SGH jest wyróżnieniem, o które co roku zabiegają kandydaci. Ponad 12 000 studentów kształci się u nas każdego roku. Blisko 3000 z nich co roku opuszcza mury uczelni z najnowszą wiedzą ogólną i specjalistyczną.

Kandydaci do SGH pytani, co kieruje ich decyzją o wyborze wiodącej uczelni ekonomicznej w Polsce, najczęściej wskazują jakość kształcenia, prestiż dyplomu i największe możliwości rozwoju. SGH to jednak o wiele więcej niż renoma. Uczelnia otwiera przed studentami nieskończenie wiele możliwości, a jej dyplom od lat jest gwarancją sukcesu na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Kadra naukowa – dydaktycy, praktykujący w biznesie

SGH to prestiżowa i najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a także jeden z najlepszych uniwersytetów o tym profilu w Europie Środkowej. Łączy 117 lat doświadczeń z najnowszymi trendami w kształceniu kadr dla biznesu, a wykłady prowadzą tu najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści z dziedziny finansów, ekonomii, zarządzania, a także innych obszarów powiązanych z wiedzą ekonomiczną i naukami społecznymi. Studenci uczęszczają na zajęcia prowadzone m.in. przez kadrę Narodowego Banku Polskiego, ekspertów i pracowników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przedstawicieli instytucji publicznych, ekspertów łączących pracę dydaktyczną z praktyką biznesową.

Aktywna społeczność studencka

SGH znana jest z bardzo aktywnego życia studenckiego. Do dyspozycji studentów jest ponad 60 organizacji i kół naukowych, w  których mogą rozwijać swoje zainteresowania z zakresu biznesu,  innowacji, przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz marketingu. To w nich studenci rozwijają umiejętności i kompetencje, które nabywają podczas zajęć: realizują projekty, organizują konferencje, warsztaty, akcje charytatywne. Zdobyte w ten sposób doświadczenie absolwentów jest cenne dla pracodawców. Wystarczy wspomnieć o Kongresie Makroekonomicznym, Akcji Dyplomacja czy SGH Business Game, cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez studentów SGH.

Start do międzynarodowej kariery

Uczelnia jest dobrym startem do międzynarodowej kariery. W SGH kładzie się nacisk na naukę języków obcych – w szczególności w obszarze języka finansowego i biznesowego – oraz na współpracę międzynarodową. Studenci mają możliwość wyjazdu do ponad 300 uczelni partnerskich na całym świecie, a także uzyskania tzw. „podwójnego dyplomu”, czyli dyplomu SGH oraz wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej w toku studiów magisterskich. Z szansy studiowania w ramach „Programu Podwójnego Dyplomu” korzysta rocznie kilkadziesiąt osób.

Od 2022 r. SGH należy do konsorcjum CIVICA – Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych, obejmującego prestiżowe uczelnie europejskie. CIVICA oferuje studentom i pracownikom innowacyjne, ponadnarodowe możliwości w zakresie edukacji, badań i zaangażowania obywatelskiego, ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe.

Wysokie miejsca w rankingach

Według najnowszego rankingu „Rzeczpospolitej”, uwzględniającym jakość nauczania, umiędzynarodowienie, kariery absolwentów oraz potencjał naukowy, SGH jest najlepszą polską uczelnią ekonomiczną. W rankingu Perspektywy 2023 SGH zajęła 1. wśród uczelni ekonomicznych w Polsce. Natomiast w kategorii kierunków ekonomicznych: finanse i rachunkowość uplasował się na 1. miejscu, ekonomia na 2. miejscu, informatyka i ekonometria również na 2. miejscu  (nowo wprowadzona w 2023 r. kategoria kierunków ekonomicznych) a zarządzanie na 3. miejscu. W zestawieniu ogólnym, które uwzględnia wszystkie uczelnie w Polsce, SGH zajęła 12. miejsce. W rankingu dziennika „The Financial Times” w roku 2022 magisterski kierunek zarządzanie oferowany przez SGH znalazł się wśród stu najlepszych na świecie – jako jedyny polski program w tym zestawieniu (ranking Masters in Management).

Akredytacje polskie i międzynarodowe

SGH posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a także liczne prestiżowe międzynarodowe akredytacje: EQUIS (European Quality Improvement System) przyznawaną przez EFMD (Europejska Fundacja na Rzecz Rozwoju Kształcenia), CEEMAN (Central and East European Management Development Association), ACCA (The Association of Chartery Certified Accountants), AMBA (Association of Masters in Business Administration). Ponadto SGH jest partnerem instytucjonalnym IPMA (International Project Management) Polska oraz posiada certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT).

Klucz do sukcesu

–  Zapewnienie dobrej edukacji to nie jest nasz cel – mówi prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski. –  Bycie dobrym, to tylko oczko wyżej od przeciętności. Naszym celem jest to, żeby młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą zdawali sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest nie tylko to, co dajemy na sali wykładowej lub to, co jesteśmy w stanie zapewnić w ramach programów naukowych czy współpracy międzynarodowej. Kluczem do sukcesu, jest to, co widać po naszych studentach i absolwentach odnoszących sukces. SGH to przede wszystkim możliwość rozwoju pomysłu na siebie i z takiej szansy warto skorzystać.

SGH w rankingach
Oferta edukacyjna
Badania naukowe i rozwój
Okładka informatora SGH kształtuje liderów
Informator

Poznaj SGH