Drukowanie i skanowanie – Centralny Wydruk

System Centralnego Wydruku integruje wszystkie urządzenia wielofunkcyjne w SGH dostarczone w ramach umowy w jednolity system zarządzania wydrukiem. Dostarczone urządzenia pozwalają na drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie.

W Centralnym Wydruku zastosowano rozwiązanie wydruku wędrującego (follow me printing), które pozwala użytkownikom drukować dokumenty na dowolnym urządzeniu podpiętym do systemu Centralnego Wydruku. Wystarczy wysłać dokument do kolejki wydruku i uwierzytelnić się do dowolnego urządzenia wielofunkcyjnego. Przesłane do druku dokumenty oczekują na wydruk 24h od wysłania ich na serwer.

Dodatkowo dostępna jest opcja mobilnego wydruku, która umożliwia wysyłanie plików do druku poprzez email lub stronę CWS.

Wysyłanie plików do druku na email

Dokumenty można wydrukować poprzez wysłanie maila z załącznikiem na adres e-mail: print@sgh.waw.pl. Format druku można ustawić na urządzeniu wielofunkcyjnym. Dokument można wydrukować na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym podłączonym do systemu Centralnego Wydruku po autoryzacji za pomocą Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej, Studenckiej oraz Doktoranckiej.

Wysyłając wiadomość z załącznikiem, zostanie wydrukowany załącznik maila. W przypadku wysłania wiadomości bez załącznika system wydrukuje treść maila. 

WAŻNE! W związku z koniecznością zapewnienia identyfikacji użytkownika funkcja mobilnego wydruku działa tylko poprzez wysłanie plików z adresów mailowych w domenie SGH. 

Wysyłanie plików do druku przez stronę

Dokumenty do kolejki Centralnego Wydruku można wysłać poprzez stronę dostępną wewnątrz sieci SGH lub po uruchomieniu klienta VPN:  

Poprzez tę stronę użytkownik ma możliwość podglądu kolejki plików wysłanych do systemu Centralnego Wydruku, dodawanie ich oraz usuwanie.

Drukowanie z komputera korzystając ze sterowników CW

Centralny Wydruk służy do wysłania dokumentów do kolejki wydruku na urządzenia CW z komputerów podłączonych do sieci SGH stałym łączem internetowym. Działa to podobnie jak zwykła drukarka sieciowa podłączona do komputera - chcąc wydrukować dokument np. z programu Word należy wybrać „Drukuj…”, a następnie drukarkę: „Print_BW na​ cws” lub „Print_Color na cws”, wysyłając go w ten sposób do druku. Komputery w domenie SGH mają domyślnie zainstalowane sterowniki do urządzeń CW.  

Zasilenie konta CW (dotyczy Studentów, Doktorantów, Słuchaczy SP)

Zasilenie konta umożliwia drukowanie i kopiowanie na urządzeniach CW, natomiast skanowanie jest bezpłatne.

Uwaga! Korzystając z sieci bezprzewodowej WiFi (domowej bądź uczelnianej), można logować się do strony cws.sgh.waw.pl​ po połączeniu z VPN.​

Cennik usług podany jest w Zarządzeniu Kanclerza nr 5 z 2017 roku

Podgląd kolejki wydruku na stronie

Po zalogowaniu się na stronie 

loginem do konta SGH i aktualnym hasłem uzyskuje się dostęp do pulpitu nawigacyjnego Centralnego Wydruku, w którym znajduje się m.in. podgląd kolejki wydruku.

Lista urządzeń na korytarzach w budynkach uczelni

Na korytarzach budynków uczelni znajdują się głównie urządzenia kolorowe, a w pojedynczych przypadkach są to urządzenia czarno-białe. Prosimy o uwzględnienie tej informacji podczas realizacji wydruku. Wszystkie urządzenia są monitorowane.

Lokalizacja urządzeń wraz z opisem znajduje się na poniższych mapach budynków:

Obsługa urządzeń w systemie CW

Urządzenia Centralnego Wydruku posiadają panele dotykowe. Instrukcje obsługi urządzeń wielofunkcyjnych i funkcji panelu dotykowego można znaleźć poniżej: 

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl