Ferie z SGH

Ferie z SGH 2023 odbędą się w terminie 13-20 lutego 2023 r. W tegorocznej edycji do udziału w zajęciach stacjonarnych oraz online zapraszamy dzieci w dwóch grupach wiekowych: 10-12 oraz 13-15 lat.

Rejestracja

Zapisy rozpoczynają się 23 stycznia o godz. 12.00.

Program Ferii z SGH

Zagadnienia, wg których będą realizowane zajęcia:

  • nowoczesne technologie
  • zarządzanie projektami
  • finanse
  • warsztaty plastyczne
  • zajęcia sportowe
  • języki obce

Harmonogram

1. „Czas na film” | zajęcia online (MS Teams)

13-20 lutego 2023 r.:
13 lutego godz. 11.00-13.00
14-16 lutego godz. 11.00-14.00
20 lutego godz. 11.00-12.00

grupa wiekowa: 13-15 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)

2. „Zimowa szkoła programowania” | zajęcia stacjonarne w SGH (budynek główny, al. Niepodległości 162)

13-17 lutego 2023 r.:
godz. 9.30-11.00 grupa wiekowa: 10-12 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)
godz. 11.30-13.00 grupa wiekowa: 13-15 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)

3. „Kierownik projektu – to ja!” | zajęcia stacjonarne w SGH (budynek główny, al. Niepodległości 162)

13-17 lutego 2023 r.:
godz. 10.00-11.30 grupa wiekowa: 13-15 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)
godz. 12.00-13.30 grupa wiekowa: 10-12 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)

4. „Pieniądz nowego świata” | zajęcia stacjonarne w SGH (budynek główny, al. Niepodległości 162)

13-17 lutego 2023 r.:
godz. 10.00-11.30 grupa wiekowa: 10-12 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)
godz. 12:00-13:30 grupa wiekowa: 13-15 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)

5. „Sztuka z układanki złożona – warsztaty plastyczne” | zajęcia stacjonarne w SGH (budynek główny, al. Niepodległości 162)

13-17 lutego 2023 r.:
godz. 9.30-11.00 grupa wiekowa: 10-12 lat (maksymalna liczba uczestników: 20)

6. „Coś dla ciała – czyli zajęcia sportowe” | zajęcia stacjonarne w SGH (sala gimnastyczna i boisko bud. W, ul. Wiśniowa 41)

13-17 lutego 2023 r.:
godz. 12.00-13.30 grupa wiekowa: 10-12 lat (maksymalna liczba uczestników: 15 osób)

7. „Willkommen, Salut, Hei, Hola and peace of cake – języki Europy” | zajęcia stacjonarne w SGH (budynek główny, al. Niepodległości 162)

13-17 lutego 2023 r.:
godz. 10.00-11.30 grupa wiekowa: 13-15 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)
godz. 12.00-13.30 grupa wiekowa: 10-12 lat (maksymalna liczba uczestników: 20 osób)


Ferie z SGH to cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. W edycji 2023 zapraszamy dzieci w dwóch grupach wiekowych: 10-12 oraz 13-15 lat. Ideą Ferii z SGH jest rozwijanie u dzieci i młodzieży pasji i zainteresowań związanych m.in. z nowoczesnymi technologiami, kształtowanie postaw i zachowań proobywatelskich i przedsiębiorczych.

Program Ferii z SGH realizowany jest w formie wykładów lub projektów o zróżnicowanej tematyce dedykowanych określonym grupom wiekowym.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników SGH oraz współpracujących z SGH ekspertów zewnętrznych. Uczestnictwo w Feriach z SGH jest nieodpłatne.

grafika do wydarzenia

Centrum Otwartej Edukacji
e-mail: feriesgh@sgh.waw.pl