Ferie z SGH

Ferie z SGH 2024 odbędą się w terminie 15-19 stycznia 2024 r. W tegorocznej edycji do udziału w zajęciach stacjonarnych zapraszamy dzieci w dwóch grupach wiekowych: 10-12 oraz 13-15 lat.

Wkrótce zostanie udostępnionych więcej informacji.


Ferie z SGH to cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. W edycji 2023 zapraszamy dzieci w dwóch grupach wiekowych: 10-12 oraz 13-15 lat. Ideą Ferii z SGH jest rozwijanie u dzieci i młodzieży pasji i zainteresowań związanych m.in. z nowoczesnymi technologiami, kształtowanie postaw i zachowań proobywatelskich i przedsiębiorczych.

Program Ferii z SGH realizowany jest w formie wykładów lub projektów o zróżnicowanej tematyce dedykowanych określonym grupom wiekowym.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników SGH oraz współpracujących z SGH ekspertów zewnętrznych. Uczestnictwo w Feriach z SGH jest nieodpłatne.

grafika do wydarzenia

Centrum Otwartej Edukacji
e-mail: feriesgh@sgh.waw.pl