Brakowanie pozycji – informacje dla bibliotek

Wykaz materiałów poselekcyjnych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania
Oferta skierowana jest przede wszystkim do innych bibliotek oraz pracowników naukowych SGH.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa.

 

Druki zbędne

Kontakt w sprawie zamówień:   

Zamówienia na określone pozycje z poniższej listy prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie
DO 06.10.2023 r.
W przypadku większej ilości zamówionych tytułów prosimy o odbiór na koszt własny.
 

Wykaz materiałów poselekcyjnych

Kontakt w sprawie zamówień:   

Zamówienia na określone pozycje z poniższej listy prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie
DO 02.10.2023 r.
W przypadku większej ilości zamówionych tytułów prosimy o odbiór na koszt własny.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biblioteka

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
ul. Rakowiecka 22b
02-521 Warszawa