Brakowanie pozycji – informacje dla bibliotek

Wykaz materiałów poselekcyjnych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania
Oferta skierowana jest przede wszystkim do innych bibliotek oraz pracowników naukowych SGH.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa.

Zamówienia na określone pozycje z poniższej listy prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12.08.2022 r.
W przypadku większej ilości zamówionych tytułów prosimy o odbiór na koszt własny.
 

Druki zbędne IGS

Kontakt w sprawie zamówień:   

 

Zamówienia na określone pozycje z poniższej listy prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie
OD dnia 08.08.2022 DO 09.09.2022 r.
W przypadku większej ilości zamówionych tytułów prosimy o odbiór na koszt własny.
 

Wykaz materiałów poselekcyjnych
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument

Kontakt w sprawie zamówień:   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biblioteka

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
ul. Rakowiecka 22b
02-521 Warszawa