Najczęściej zadawane pytania – Biblioteka SGH

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Wypożyczanie książek

 • Dlaczego nie wszystkie książki można przedłużać przez Internet?

Nie można przedłużać terminu zwrotu książki, jeśli jest ona zamówiona przez innego czytelnika, była już dwa razy przedłużana, czytelnik ma na swoim koncie książki nieoddane w terminie lub niezapłaconą karę.

 • Czy mogę wypożyczyć książkę jeżeli zapomniałem legitymacji studenckiej?

Nie. Podstawą do wypożyczania książek jest ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja.

 • Czy mogę udostępnić kartę biblioteczną innej osobie aby wypożyczyła dla mnie książki?

Nie. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innym osobom.

 • Jeżeli oddam książki po terminie i nie uiszczę od razu opłaty to czy będą mi naliczane odsetki?

Nie, ale konto będzie zablokowane do momentu uregulowania zaległości.

 • Czy przewidywana jest w najbliższym czasie amnestia?

Biblioteka SGH nie umarza naliczonych opłat za nieterminowy zwrot książek. Tylko raz, na początku wprowadzenia opłat była amnestia.

 • Zgubiłem książki z wypożyczalni, co mogę zrobić w takiej sytuacji?

W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, użytkownik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu lub nowszego wydania lub przekazać, po uzgodnieniu z Biblioteką, innej książki o zbliżonej tematycznie (książka nie może być zniszczona). W przypadku naliczenia opłaty za nieterminowy zwrot zagubionej książki czytelnik jest zobowiązany tę opłatę uiścić.

 • Dlaczego nie zawsze otrzymuję powiadomienie e-mailem o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych książek?

Monity wysyłane są automatycznie codziennie około godziny 9:00 rano. Jeśli czytelnik nie otrzymuje powiadomienia e-mail oznacza to, że błędnie został wpisany jego adres poczty elektronicznej, lub też jego serwer pocztowy kwalifikuje monity jako spam.

 • Jeżeli nie otrzymam e-maila i oddam książki po terminie, czy będę musiał zapłacić karę?

Tak. Brak powiadomienia mailowego nie jest argumentem zwalniającym z opłat za nieterminowy zwrot książek. Stan konta można sprawdzić przez Internet i w razie potrzeby przedłużyć termin zwrotu (zob. pkt 1).

 • Dlaczego przy niektórych książkach z oznaczeniem „na miejscu” są terminy zwrotu?

Osobami uprawnionymi do wypożyczania książek ze statusem „na miejscu” są pracownicy SGH. Studenci mogą z nich korzystać wyłącznie w Czytelni.

 • Zgubiłem legitymację studencką/kartę biblioteczną. Czy mogę nadal wypożyczać książki?

Nie. Do czasu wyrobienia sobie nowej legitymacji studenckiej nie można korzystać . Po uzyskaniu duplikatu, nową ELS należy aktywować w Wypożyczalni. Natomiast osoby używające karty bibliotecznej mogą wyrobić jej duplikat po okazaniu dokumentu uprawniającego do korzystania z Wypożyczalni (np. doktoranci muszą okazać ważną legitymację doktorancką), złożeniu fotografii i uiszczeniu opłaty.

 • Czy wypożyczone książki można odesłać pocztą?

Tak, można

 • Czy wypożyczone książki można przedłużać telefonicznie?

Telefonicznie mogą przedłużać książki tylko pracownicy i studenci studiów doktoranckich. W wyjątkowych sytuacjach pozostali użytkownicy.

 • W jaki sposób można korzystać z prac magisterskich i doktoranckich?

Studenci nie mogą z nich korzystać. Reguły korzystania z prac dyplomowych sprecyzowane są w Regulaminie Biblioteki.

Korzystanie z Czytelni

 • ​Nie jestem studentem ani pracownikiem SGH. Czy mogę korzystać z Biblioteki SGH?

Tak. Każdy, kto akceptuje warunki korzystania ze zbiorów, określone w Regulaminie Biblioteki, może zapisać się do Biblioteki (Karta Czytelnika kosztuje 10 zł). Jednak osoby spoza SGH mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu, bez prawa wypożyczania do domu.

 • Jestem studentem innej wyższej uczelni. Czy mogę w związku z tym mogę wypożyczyć książki do domu?

Niestety nie, studenci innych uczelni mogą korzystać z naszych zbiorów jedynie na miejscu, tj. w czytelniach.  

 • Czy muszę wyrabiać sobie Kartę Czytelnika dla osób spoza SGH, jeśli jestem spoza Warszawy i przyjeżdżam do stolicy tylko na jeden dzień?

Nie. W takim przypadku można jednorazowo skorzystać z Czytelń Biblioteki. Taka ewentualność dopuszczalna jest jednak tylko raz w roku.

 • Jestem absolwentem SGH. Czy nadal mam prawo korzystać z Biblioteki (wypożyczać książki)?

Absolwenci, podobnie jak inne osoby spoza SGH, mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki jedynie na miejscu (bez prawa wypożyczania do domu). Należy sobie wyrobić bezpłatną Kartę Absolwenta lub Kartę Czytelnika, która kosztuje 10 zł.

 • Mam Kartę Czytelnika dla osób spoza SGH. Od tego semestru rozpocząłem studia na SGH. Czy muszę wyrabiać nową kartę i płacić za nią?

Wyrobienie nowej karty do Wypożyczalni jest w tym przypadku korzystniejsze niż korzystanie z Biblioteki na dotychczasowych warunkach. Karta do Wypożyczalni (zakodowana na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) umożliwia bowiem – w przeciwieństwie do Karty Czytelnika – wypożyczanie książek do domu.

 • Zgubiłem Kartę Czytelnika dla osób spoza SGH. Co powinienem zrobić?

Zgłosić zagubienie Karty  w Czytelni Ogólnej. Wystawiony zostanie – zwolniony od opłat – duplikat karty.

Katalog i wyszukiwanie

 • Szukam literatury na temat … . Od czego powinienem zacząć?

Jeśli chodzi o książki wydane po 1989 r. To najlepiej rozpocząć od katalogu komputerowego. Należy szukać przez hasło przedmiotowe, stopniowo zawężając poszukiwania do bardziej szczegółowych zagadnień. Książek wydanych przed 1989 r. należy szukać w tradycyjnym kartkowym katalogu rzeczowym, który zawiera jednak opisy książek tylko do 1995 r.. Jeżeli chodzi o artykuły z czasopism, należy przejść z katalogu on-line do baz danych.

 • Czy można zamawiać książki przez Internet, tak by czekały na mnie w Czytelni?

Tak.

 • Co to znaczy, że książka jest w opracowaniu?

Książka ta niedawno trafiła do zbiorów Biblioteki i zanim zostanie udostępniona Czytelnikom musi przejść etap opracowania formalnego, rzeczowego i technicznego. W tym czasie jest niedostępna dla Czytelników. Zmiana statusu z „W opracowaniu” na „Na miejscu” oznacza zakończenie procesu opracowania.

 • Co to znaczy, że książka/czasopismo jest w oprawie?

Książka oddawana jest do oprawy ze względu na swój zły stan techniczny. W tym czasie nie jest dostępna dla Czytelników. Nie można przyspieszyć oprawy książki. Czasopisma natomiast oddawane są do oprawy po zgromadzeniu kompletnego rocznika danego tytułu (najczęściej jest to cały ubiegły rok kalendarzowy) lub – podobnie jak książki – w związku ze złym stanem technicznym. W tym czasie nie są dostępna dla Czytelników i również nie ma możliwości przyspieszenia procesu ich oprawy.

Informacja naukowa i elektroniczne bazy danych

 • Czy można korzystać z domu z elektronicznych baz danych Biblioteki SGH?

Tak, wystarczy być pracownikiem lub studentem SGH.

 • Nie mogę się zalogować do bazy danych, gdzie mogę szukać pomocy?

W przypadku technicznych problemów z logowaniem należy się zwrócić o pomoc do Działu Pomocy Użytkownikom, który się mieści w pok. nr 1 w budynku Biblioteki (B), helpdesk@sgh.waw.pl, tel. +48225646464 .

 • Nie potrafię znaleźć potrzebnej mi informacji w bazie danych, gdzie mogę szukać pomocy?

W przypadku merytorycznych pytań dotyczących zawartości baz należy się zwrócić o pomoc do Oddziału Informacji Naukowej, który mieści się w pok. nr 9 w budynku Biblioteki (B), infnauk@sgh.waw.pl, 22 564 9505

 • Czy można wyszukiwać tytuły czasopism jednocześnie we wszystkich bazach?

Tak, za pomocą Listy czasopism 

 • Czy zasoby Biblioteki SGH są dostępne w Internecie?

Tak. Katalog Biblioteki SGH 

 • Czy z bazy EMIS można skorzystać w domu?

Baza EMIS-Polska jest dostępna tylko w sieci Uczelnianej, jedynie pracownicy i doktoranci SGH mogą skorzystać z jej zasobów poprzez VPN. 

 • W jaki sposób można znaleźć artykuł który ukazał się w polskim czasopiśmie?

W Bibliografii Zawartości Czasopism lub Przeglądzie Bibliograficznego Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 do roku 2011 i Przeglądzie Bibliograficznym Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012 w systemie bibliotecznym lub w bazie BazEkon można znaleźć opis bibliograficzny poszukiwanego artykułu.

 • Potrzebnej mi książki lub czasopisma nie ma w zbiorach Biblioteki SGH, jak mogę szybko sprawdzić, w której bibliotece jest dostępna?

Można skorzystać z centralnego katalogu NUKat, skupiającego najlepsze polskie biblioteki akademickie, lub z katalogu KaRo, który jest narzędziem umożliwiającym jednoczesne przeszukiwanie katalogów wielu polskich bibliotek.