Studiuj praktycznie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nieustannie rozwija przedmioty we współpracy z firmami z Klubu Partnerów SGH. Dzięki temu studenci naszej uczelni mogą skorzystać z Programu Studiuj Praktycznie.

Tworzymy autorskie przedmioty z firmami. Partnerzy obejmują merytoryczny patronat nad przedmiotem. Ponadto będąc członkiem CEMS w ramach programu MIM​ oferujemy studentom przedmioty realizowane w języku angielskim.

Wraz z EY Poland​​​ stworzyliśmy też praktyczny kierunek Finance and Accounting w języku angielskim na studiach drugiego stopnia, akredytowany przez ACCA.

Taka forma współpracy to niepowtarzalna okazja aby studenci SGH mogli czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów – zarówno przedstawicieli świata biznesu jak i nauki, zaś partnerzy mieli realny wpływ na kształtowanie przyszłych liderów. 

Oferta przedmiotów


Przedmioty autorskie (CEMS MIM)

Brand Management in a Multinational Company​​

 • we współpracy z firmą Procter&Gamble,
 • sygnatura: 236001-0456,
 • koordynator: dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH.

Strategy Development In​ Practice with McKinsey Co. (CEMS)​

 • we współpracy z firmą McKinsey & Company,
 • sygnatura: 236117-0456,
 • koordynator: dr hab. Piotr Płoszajski​, prof. SGH.

Developing a Winning Sales and Marketing Strategy​

 • we wspólpracy z firmą L’Oréal,
 • sygnatura: 238161-0456,
 • koordynator: dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH.

FinTech and Commerce Startups with Mastercard (CEMS)​​

 • we współpracy z firmą Mastercard,
 • sygnatura: 239931 - 0190,
 • koordynator: dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH.

Creative Problem-Solving Process and Design Thinking (CEMS)

 • we współpracy z firmą Samsung,
 • Sygnatura: 236421-0709,
 • Koordynator: dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH, dr Marta Ziółkowska.

Przedmioty autorskie

Akademia menedżerska z Santander Bank​​

 • we współpracy z firmą Santander Bank,
 • sygnatura: 237860 - 0190,
 • koordynator: dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH.

Przedmioty realizowane w ramach patronatu merytorycznego

e-Zdrowie

 • we współpracy z Grupą LUX MED
 • sygnatura: 231130
 • koordynator: dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH.

Modelowanie ryzyka kredytowego​​​​

 • we współpracy z ING Bankiem Śląskim,
 • sygnatura: 23135,
 • koordynator: koordynator dr Zuzanna Wośko.

Zastosowanie Business Inteligence w analizach sektora finansowego​​

 • we współpracy z firmą Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • sygnatura: 234390-0090​,
 • koordynator: dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska, prof. SGH,dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH.

Centrum Współpracy z Biznesem
pokój 234, budynek G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 25, 22 564 96 26
e-mail: wspolpraca.firmy@sgh.waw.pl