Centrum Kompetencyjne EZD EDU

Centrum Kompetencyjne EZD EDU zostało utworzone 27 lutego 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem tego projektu jest rozwijanie dla potrzeb szkół wyższych systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD PUW.

Projekt realizowany jest na podstawie umów o wspólnym przedsięwzięciu, zawartych przez SGH z zainteresowanymi Uczelniami oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, jako twórcą systemu i dysponentem praw autorskich do niego.

Uczelnie współpracujące mogą świadczyć wspólnie usługi wdrożeniowe, konsultacyjnego oraz wsparcia. Kierunki rozwoju EZD EDU są określane na zasadach partnerskich, określonych w umowach.

Zakres działalności

 • prace wdrożeniowe
 • konsultacje
 • prace rozwojowe
 • bieżące wsparcie użytkowników i administratorów

Realizowane projekty wdrożeniowe

Szkoły Wyższe

Logo Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Opolski. Współpraca od 29.01.2020 r.
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Współpraca od 02.12.2020 r.
 • Politechnika Warszawska. Współpraca od 19.02.2021 r.
 • Politechnika Łódzka. Współpraca od 20.02.2021r.
 • Uniwersytet Szczeciński od 04.05.2022 r.
   

Dodatkowo w ramach wspólnych zadań związanych z systemem EZD i EZD RP współpracujemy z uczelniami:

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński

 

Jak rozpocząć współpracę? (FAQ)

W jaki sposób/na jakich zasadach możliwe jest pozyskanie wersji instalacyjnej oprogramowania (również na potrzeby testów)?

Warunkiem nawiązania współpracy jest zawarcie umowy trójstronnej o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją, zwanego EZD PUW pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i zainteresowaną Uczelnią.

Jakie kwestie formalne winny zostać spełnione przez Uczelnię, by móc w sposób formalny korzystać z oprogramowania?

Konieczne jest podpisanie stosownego porozumienia - jw.

W jaki sposób można dołączyć do Centrum Kompetencyjnego EZD EDU?

Chętne podmioty prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Czy i kiedy możemy zobaczyć system EZD PUW?

W celu zapoznania się z możliwościami systemu zapraszamy na spotkanie informacyjno - demonstracyjne organizowane przez koordynatorów Centrum Kompetencyjnego EZD EDU.

Jesteśmy zdecydowani na udział w projekcie, co dalej?

Przedstawicieli uczelni wyższych zdecydowanych na przystąpienie do projektu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z koordynatorami Centrum Kompetencyjnego EZD EDU.

Czy w ramach procesów instalacji, wdrożenia i konfiguracji Uczelnia może liczyć na pomoc merytoryczną?

Oczywiście, że tak. W ramach współpracy z Centrum Kompetencyjnym EZD EDU zapewniamy zarówno wsparcie techniczne, merytoryczne oraz opiekę powdrożeniową.

Czy ewentualne konsultacje będą mogły być świadczone przy zastosowaniu tele- lub wideokonferencji?

Tak. Spotkania konsultacyjne i szkoleniowe mogą się odbywać online ale również stacjonarnie w siedzibie SGH lub w siedzibie uczelni wdrażającej.

Testy systemu EZD RP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie koordynuje zadania związane testami i dostępem do prototypu systemu EZD RP dla innych uczelni.

Na mocy decyzji autorów systemu EZD RP do testów systemu wraz z SGH przystąpiły uczelnie:

 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Wrocławski

 

Kontakt
Email: ezd.edu@sgh.waw.pl