Centrum Kompetencyjne EZD EDU

Centrum Kompetencyjne EZD EDU zostało utworzone 27 lutego 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem tego projektu jest rozwijanie dla potrzeb szkół wyższych systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD PUW.

Projekt realizowany jest na podstawie umów o wspólnym przedsięwzięciu, zawartych przez SGH z zainteresowanymi Uczelniami oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, jako twórcą systemu i dysponentem praw autorskich do niego.

Uczelnie współpracujące mogą świadczyć wspólnie usługi wdrożeniowe, konsultacyjnego oraz wsparcia. Kierunki rozwoju EZD EDU są określane na zasadach partnerskich, określonych w umowach.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
  • prace wdrożeniowe
  • konsultacje
  • prace rozwojowe
  • bieżące wsparcie użytkowników i administratorów
  • usługi hostingowe (dostępne dla zainteresowanych)
NASI PARTNERZY

Uniwersytet Opolski. Współpraca od 29.01.2020
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Współpraca od 02.12.2020
Politechnika Warszawska. Współpraca od 19.02.2021
Politechnika Łódzka. Współpraca od 20.02.2021

JEŚLI CHCESZ ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACE?

New accordion content

NASZ ZESPÓŁ

Kontakt mailowy ezd.edu@sgh.waw.pl

Bartłomiej Świech
kierownik projektu
e-mail: Centrum.Kompetencyjne@sgh.waw.pl

Małgorzata Hyc
koordynator merytoryczny
tel. 22 564 98 02
e-mail: Centrum.Kompetencyjne@sgh.waw.pl

Iryna Shubina 
tel. 22 564 78 02
e-mail: Centrum.Kompetencyjne@sgh.waw.pl

Kamil Kwiatkowski
administrator
e-mail: pomoc.ezd@sgh.waw.pl

Rafał Raczko
administrator
e-mail: pomoc.ezd@sgh.waw.pl